Visi Europos paveldo dienų renginiai yra nemokami!

 

Biržų rajonas

 

Siekdami praplėsti jaunimo supratimą apie kultūros paveldą kviečiame Biržų rajono miestelių ir kaimų mokyklų (Vabalninko, Papilio, Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės) vaikus fotografijose įamžinti šalia jų gyvenamos vietos esantį religinių bendruomenių palikimą: įvairių religinių konfesijų maldos namus, kapines, koplytėles, pakelės kryžius, religinių bendruomenių papročius, tradicijas. Kviečiame Vabalninko, Papilio, Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės pagrindinių mokyklų mokinius Rugsėjo 1-11 d. pasivaikščioti po savo gyvenamą miestelį, kaimą bei apylinkes ir fotografuoti kultūros paveldo objektus, įprasminančius vienos ar kitos religinės bendruomenės gyvavimą tame krašte (galite savo nuotraukų archyve paieškoti ir religinių švenčių nuotraukų). Nuotraukas (skaitmeniniu pavidalu) reikia siųsti į Biržų krašto muziejų „Sėla“ iki 2016 m. rugsėjo 12 d. elektroniniu paštu e.lansbergiene@birzumuziejus.lt. Gražiausios fotografijos bus pristatytos rugsėjo 18 d. 12.30 val. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ arsenalo salėje surengtoje parodoje „Paveldas jauno žmogaus akimis“. Vėliau parodą eksponuoti galimybę turės konkurse dalyvavusios mokyklos bei kitos Biržų rajono savivaldybės įstaigos.

 

Rugsėjo 17 d., šeštadienis

Laikas: 9:00-11:00 val.

Kas Tavęs laukia?

Ekskursija po Biržuose veikiančius maldos namus, susipažįstant su jų statybos ir veiklos istorija. Susitikimai su religinių konfesijų vadovais ir bendruomenių nariais, jų pasakojimai apie krikščioniškų religijų, jų apeigų bendrumus ir skirtumus.

 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: aplankomos Biržų katalikų, evangelikų reformatų, evangelikų liuteronų, sekmininkų, metodistų maldos namai bei vietos, kur buvo cerkvė, žydų sinagogos.

Organizatorius ir daugiau informacijos: Biržų rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas (paveldosaugos) Dalius Mikelionis, tel. 8 450 42105, dalius.mikelionis@birzai.lt

Bendraorganizatoriai: Biržų religinės bendruomenės, Biržų TIC, Biržų krašto muziejus „Sėla“, Biržų tolerancijos centras.

____________

 

Rugsėjo 17 d., šeštadienis

Laikas: 11:00-18:00 val.

Svarbu: būtina išankstinė registracija tel. 8 450 33390, 8 450 33390 arba el. paštu v.niksiene@birzumuziejus.lt

Kas Tavęs laukia?

Edukacinė kelionė Biržai – Kirkilai, aplankant svarbius nekilnojamo kultūros paveldo objektus: Rovėjos upės užtvankos liekanas Parovėjos kaime, Panemunės dvarą ir grafo Zigmundo Koscialkovskio kapavietę, Dauguviečių viensėdį, kur gimė garsusis Lietuvos režisierius Borisas Dauguvietis ir 2015 m. palaidota jo dukra aktorė, režisierė Galina Dauguvietytė, Sandariškių ąžuolą, Nemunėlio Radviliškio miestelį bei jo bažnyčias, Jurgio Bielinio gimtinę Purviškių km. ir ąžuolą, pretenduojantį į gražiausio Lietuvos medžio titulą, Mantagailiškio dvarą, Kirkilų amatų centrą ir kitus, pakeliui esančius, Biržų krašto istoriją menančius, objektus. Tikimės, kad lankomuose objektuose pavyks prakalbinti ir vietos gyventojus, kurie pasidalins savo žiniomis ir legendomis – iš kartos į kartą pereinančiais pasakojimais – apie mūsų lankomas vietas.

 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Biržų rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas (paveldosaugos) Dalius Mikelionis, tel. 8 450 42105, dalius.mikelionis@birzai.lt

Bendraorganizatoriai: Biržų TIC, Pabiržės, Pačeriaukštės, Vabalninko, Nemunėlio Radviliškio, Papilio seniūnijos ir bendruomenės

____________

 

Rugsėjo 18 d., sekmadienis

Laikas: 12:30-14:00 val.

Vieta: Biržų krašto muziejaus „Sėla“ arsenalo salė

Kas Tavęs laukia?

Mokinių fotografijų parodos „Paveldas jauno žmogaus akimis“ atidarymas ir viktorina „Biržai – 8 tikėjimų miestas“. Žinių viktorina moksleiviams, religinių ir kaimų bendruomenių atstovams bei visuomenei apie Biržų krašto sakralinį kultūros paveldą ir religines konfesijas.

 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Biržų rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas (paveldosaugos) Dalius Mikelionis, tel. 8 450 42 105, dalius.mikelionis@birzai.lt

Bendraorganizatoriai: Biržų krašto muziejus „Sėla“, religinės bendruomenės

 

EPD koordinatorius: Biržų rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas (paveldosaugos) Dalius Mikelionis, tel. 8 450 42 105, dalius.mikelionis@birzai.lt

 

Kupiškio rajonas

 

Rugsėjo 16 d., penktadienis

Laikas: 13:00-17:30 val.

Vieta: Adomynės k., Šimonių sen., Kupiškio r.

Kas Tavęs laukia?

Moksleivių ir jaunimo pažintinė-edukacinė programa „Adomynės dvaro lobiai“. Dvarvietėje bus 10 stotelių-punktų, kuriose yra užduotys, pasakojama atskiros istorijos apie dvaro praeitį, dabartį ir ateitį.

 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Adomynės dvaro sodyba

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kupiškio etnografijos muziejus, 8 682 34 232

Bendraorganizatoriai: Kupiškio rajono savivaldybė

____________

 

Rugsėjo 17 d., šeštadienis

Laikas: 12:00-17:00 val.

Vieta: Kupiškio r., Šimonių sen. Adomynės k.

Kas Tavęs laukia?

Adomynės kaimo bendruomenės pasakojimas apie rūpinimąsi kultūros paveldo objektu, jo reikšmę ir prasmę. Istorinių fotografijų, 2006 m. rasto sidabrinių monetų lobio, 2015 m. vykusio plenero tapybos darbų paroda, skirta Adomynės dvaro istorijai. Koncertas – Rokiškio Rudolfo Limano styginis kvartetas.

 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Adomynės dvaro sodyba

Organizatorius ir daugiau informacijos: Kupiškio etnografijos muziejus, 8 682 34 232

Bendraorganizatoriai: Kupiškio rajono savivaldybė

 

EPD koordinatorius: Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas (atsakingas už paveldosaugą) Vytis Zavackas, vytis.zavackas@kupiskis.lt, 8 459 35505.

 

Panevėžio miestas

 

Rugsėjo 15 d., ketvirtadienis

Laikas: 16:00 val.

Vieta: nuo Turizmo informacijos centro

Svarbu: būtina išankstinė registracija el. p. info@panevezysinfo.lt, tel. 45 50 80 80

Kas Tavęs laukia?

Ekskursija „Rusų bendruomenė Panevėžio mieste 1503–2016 metais“: Laisvės aikštė, stačiatikių Kristaus Prisikėlimo cerkvė ir kapinės, Surdegio ikonos istorija. Ekskursiją ves Rusų kultūros centro pirmininkė Valentina Vatutina.

 

Organizatorius ir daugiau informacijos: TIC, Laisvės a. 11, info@panevezysinfo.lt, tel. 45 50 80 80, 8 616 39793

____________

 

Rugsėjo 16 d., penktadienis

Laikas: 10:00 val.

Vieta: Panevėžio kraštotyros muziejuje

 

Istorinė konferencija „Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos“.

Programoje:

Dr. Gintautas Sliesoriūnas (Lietuvos istorijos institutas), išanalizavęs 1690 m. dūmų surašymo medžiagą, aptars Upytės pavieto stambiąją žemėvaldą ir pavieto žemėvaldos struktūrą.

Dr. Jolita Sarcevičienė (Lietuvos istorijos institutas), remdamasi Merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos (1689–1739) dienoraščiu, smulkiai fiksuojančiu 1722–1733 m. pradžios autoriaus kasdienybę, valdų administravimą, LDK tribunolo sesijas, kelionių maršrutus, korespondentų ratą, pasilinksminimus bei pasakojančiu apie nuosaikų Sapiegos gyvenimą provincijoje, pateiks, kaip iš garsios giminės kilęs, tačiau reikšmingesnės politinės karjeros nepadaręs, dažnai provincijos valdose rezidavęs bei nuolat su finansiniais sunkumais susidūręs asmuo atskleidė ir įtvirtino savo socialinę tapatybę.

Dr. Dalė Puodžiukienė (KTU Architektūros ir statybos institutas) nagrinės išlikusius ar iš ikonografijos žinomus Panevėžio rajono medinės dvarų sodybų architektūros objektus, siekdama juos pristatyti visuomenei, atskleisti jų vertę.

Arūnas Astramskas (Kraštotyros muziejus) gvildens Panevėžio apskrities dvarininkų viešosios veiklos formas XX a. pradžioje.

Audrys Matulaitis (VŠĮ Siesikų pilis) atkreips dėmesį į iki šiol mažai tirtas arba visai netyrinėtas renesansinės Siesikų dvaro pilies (Ukmergės r.) architektūros ir puošybos ypatybes, statybos istorines aplinkybes, sąlygotas pilies statytojo Gabrieliaus Daumanto Siesickio (†1517) biografija, tarnyste karaliaus Vladislovo Jogailaičio dvare Budoje.

Genovaitė Vertelkaitė-Bartulienė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus) pristatys saugomus Raguvėlės dvaro paveikslus.

Nijolė Milaknienė (Palėvenės dvaro savininkė) iškels nežinomus epizodus iš dvarininkų Komarų istorijos.

Alfreda Petrulienė ir Dovilas Petrulis (Kraštotyros muziejus) pristatys Paliūniškio dvaro detalių archeologinių tyrimų rezultatus, kasinėjant rastus radinius.

 

Organizatorius ir daugiau informacijos: Panevėžio kraštotyros muziejus

____________

 

Rugsėjo 16 d., penktadienis

Laikas: 13:00 val.

Dailės galerija moksleiviams siūlo edukacinę-kūrybinę programą „Respublikos gatvė: praeitis dabarties formose“. Registruojama tel. 58 48 03.

 

Panevėžio rajonas

 

Rugsėjo 16 d., penktadienis

Laikas: 11:00-14:00 val.

Vieta: Krekenavos regioninio parko lankytojų centras

Kas Tavęs laukia?

Pažintinė kelionė Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos mokiniams po Krekenavos regioninio parko kultūros paveldo objektus.

 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Burvelių alkakalnis, Daniliškio dvaro parkas, technikos mokslų daktaro, profesoriaus Platono Jankausko (1860-1941) kapo koplytėlė, diplomato Juozo Urbšio tėviškė.

Organizatorius ir daugiau informacijos: Krekenavos regioninio parko atstovė Lina Juozaitienė, tel. 8 45 454040, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas Petras Juknevičius, petras.juknevicius@panrs.lt, 8 45 586433.

 

EPD koordinatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas paveldui Petras Juknevičius, petras.juknevicius@panrs.lt, 8 45 586433

 

Pasvalio rajonas

 

Rugsėjo 18 d., sekmadienis

Laikas: 12:00-15:00 val.

Vieta: Vytartų dvaro sodyba, Pasvalio apylinkių sen.

Kas Tavęs laukia?

Europos paveldo dienos Vytartų dvaro sodyboje. Renginys aplinkinių kaimų bendruomenėms. Piešimo stovyklos „Padovanokime dvarui langus“ pristatymas. Vytartų dvaro istorinių fotografijų ir dokumentų paroda. Lengvas pasivažinėjimas dviračiais po kadaise plačias Chodakauskų giminės valdas.

 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Vytartų dvaro sodyba, Vytartų dvarininkų Chodakauskų kapavietė

Organizatorius ir daugiau informacijos: Pasvalio krašto muziejus, Gražvydas Balčiūnaitis, mob. 8 689 38888, g.balciunaitis@pasvalys.lt

Bendraorganizatoriai: Žiemgalos draugijos Pasvalio skyrius, Pasvalio rajono savivaldybė, Pasvalio apylinkių seniūnija

 

EPD koordinatorius: Pasvalio rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas (kultūros vertybių) Gražvydas Balčiūnaitis, g.balciunaitis@pasvalys.lt, 8 689 38888

 

Rokiškio rajonas

 

Rugsėjo 15 d., ketvirtadienis

Laikas: 10:00-13:00 val.

Vieta: Rokiškio krašto muziejus

 

Edukaciniai užsiėmimai Pandėlio gimnazijos mokiniams „Svečiuose pas grafus“ ir „Grafai Tyzenhauzai“ buv. grafų Tyzenhauzų rūmuose (dab. Rokiškio krašto muziejus). Mokiniai susipažins su grafų Tyzenhauzų gimine, jos kultūriniu, istoriniu palikimu, išgirs pasakojimą apie grafaitę Sofiją, jos talentą literatūrai, apie jos plačias pažintis su Rusijos caru Aleksandru I, Napoleonu, jos ryšius su Rokiškiu, Vilniumi, Plateliais, Paryžiumi ir sužinos kokias pažangias permainas ekonominiame gyvenime vykdė grafas Reinoldas Tyzenhauzas. Taip pat klausysis pasakojimo apie Marijos Tyzenhauzaitės mecenavimą statant bažnyčias, steigiant ligoninę ar muzikos mokyklas, tyrinės Tyzenhauzų giminės genealoginį medį.

 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Rokiškio krašto muziejus, Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia

Organizatorius ir daugiau informacijos: Rokiškio rajono Pandėlio gimnazija, Violeta Karaliūnienė, tel. 8 610 354 24, el. p. vkaraliuniene@gmail.com

____________

 

Rugsėjo 16 d., penktadienis

Laikas: 9:00-14:00 val.

Vieta: Rokiškio rajonas

 

Edukacinis užsiėmimas-išvyka moksleiviams „Rokiškio grafystė. Kas tai?“ po rajono dvarus. Išvykos metu mokiniai dirbs su senuoju 1848 m. nubraižytu žemėlapiu ir dabartiniu Rokiškio r. žemėlapiu, juos lygins, fiksuos pasikeitimus.

 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Rokiškio,  Salų, Petriošiškio, Ilzenbergo dvarų sodybos.

Organizatorius ir daugiau informacijos: Rokiškio rajono Pandėlio gimnazija, Violeta Karaliūnienė, tel. 8 610 354 24, el. p. vkaraliuniene@gmail.com

____________

 

Rugsėjo 15-16 d., ketvirtadienis-penktadienis

Laikas: 15 d. 8:00 val. – 16 d. 20:00 val.

Vieta: Žemaitijos kraštas

 

Edukacinė kelionė-seminaras moksleiviams ,,Pažinkime iškiliausių LDK giminių veiklą“. Kelionės-seminaro metu aplankomos šios vietovės: Plateliai, Plungė, Biržuvėnai, Kretinga, Palanga, Plateliai, Rietavas, dalyvaujama edukacinėse programose.

 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Biržuvėnų dvaro sodyba, Platelių dvaro svirnas, Plungės dvaro sodyba, Kretingos dvaras ir parkas, Palangos dvaras ir parkas, Rietavo dvaras ir parkas.

Organizatorius ir daugiau informacijos: Rokiškio rajono Pandėlio gimnazija, Violeta Karaliūnienė, tel. 8 610 354 24, el. p. vkaraliuniene@gmail.com

____________

 

Rugsėjo 16-18 d., penktadienis-sekmadienis

Laikas: sutartinis, būtina išankstinė registracija

Vieta: Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto bažnyčia, Nepriklausomybės a. 1a–1, Rokiškis

Kas Tavęs laukia?

Apsilankymas Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios lobyne iki šiol saugotame seifuose. Maldos namų relikvijų, siekiančių XVI a., yra apie pusantro šimto. Ložėje šalia didžiojo altoriaus įrengtoje muziejaus-lobyno ekspozicijoje bus tik dalis vertybių: aukso, sidabro, šilko dirbinių, paveikslų, bažnyčios fundatorių grafų Tyzenhauzų valia dovanotų šventovei.

 

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto bažnyčia

Organizatorius ir daugiau informacijos: Rokiškio šv. Mato parapija, klebonas Eimantas Novikas, 862132879.

 

EPD koordinatorius: Rokiškio rajono savivaldybės Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Audronė Gavėnienė, paminklai@post.rokiskis.lt, 8 458 71160, 8 620 31914