Telšių regionas

Primename, kad saugumo sumetimais Europos paveldo dienų renginiuose privaloma dėvėti apsaugines kaukes ar kitas veidą dengiančias priemones.

TELŠIŲ REGIONAS

MAŽEIKIŲ RAJONAS

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis)

Laikas: 11.00 val.

Vieta: Tirkšlių kapinių koplyčia.

Ekskursija-edukacinis užsiėmimas. Susipažinimas su restauruota koplyčia ir joje esančiomis kultūros vertybėmis, naujų Kryžiaus kelio stočių pristatymas, paskaita-edukacinis užsiėmimas „Kryžiaus kelias Tirkšlių kapinių koplyčioje. Šiuolaikinė kūryba tradicinėje sakralinėje aplinkoje“ (paskaitos ir edukacinio užsiėmimo autoriai: menotyrininkė dr. Jurgita Kristina Pačkauskienė ir skulptorius Mykolas Pačkauskas).

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Tirkšlių kapinių koplyčia, joje esančios vertybės.

Organizatorius ir daugiau informacijos: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, vyr. specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė, tel. nr. 8 682 35027, el. p. mazeikiupaveldas@gmail.com

Bendraorganizatorius: Tirkšlių parapija.

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis)

Laikas: 12.30 val.

Vieta: Geidžių Šv. Onos koplyčia.

Ekskursija-edukacinis užsiėmimas. Susipažinimas su koplyčia ir joje esančiomis kultūros vertybėmis, naujo paveikslo „Šventoji Ona“ pristatymas, paskaita-edukacinis užsiėmimas „Šventoji Ona. Gyvenimas ir vaizdavimas meno kūriniuose“ (paveikslo, paskaitos ir edukacinio užsiėmimo autorė – dailininkė rasa Tamošiūnienė).

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Geidžių kapinių koplyčia.

Organizatorius ir daugiau informacijos: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, vyr. specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė, tel. nr. 8 682 35027, el. p. mazeikiupaveldas@gmail.com

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis)

Laikas: 13.30 val.

Vieta: Lėlaičių Šv. Roko koplyčia.

Ekskursija-edukacinis užsiėmimas-paskaita. Pažintis su koplyčia, naujų meno kūrinių pristatymas, paskaita „Kalvystės darbai sakralioje aplinkoje“; vaikų ir jaunimo kūrybinių dirbtuvių (vad. dailininkas Virginijus Tamošiūnas), vykusių 2020-08-14 Žemalės bažnyčioje, darbų pristatymas-parodos atidarymas.

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Lėlaičių Šv. Roko koplyčia.

Organizatorius ir daugiau informacijos: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, vyr. specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė, tel. nr. 8 682 35 027, el. p. mazeikiupaveldas@gmail.com

Bendraorganizatoriai: Žemalės parapija, bendruomenė, pradinė mokykla.

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis)

Laikas: 14.10 val.

Vieta: Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia.

Ekskursija-parodos-edukaciniai užsiėmimai-koncertas:

1) pažintis su Žemalės bažnyčia ir joje esančiomis vertybėmis;

2) fotografo Arūno Baltėno parodos „Šv. Roko atlaidai Žemalės bažnyčioje“ atidarymas;

3) dailininkės Rūtos Kučinskaitės tapybos darbų pristatymas;

4) edukacinis užsiėmimas „Jaunųjų restauratorių dirbtuvės su Žemalės vaikais ir jaunimu“ (vad. restauratorius Dovydas Ušinskas);

5) paskaita-edukacinis užsiėmimas „Tekstilė Žemalės bažnyčioje“, naujų siuvinėtų pagalvėlių klauptams ir kėdėms pristatymas (vad. tekstilininkė Inesa Stankienė);

6) Informacinio straipsnio apie medinio paveldo priežiūrą pristatymas;

7) restauruotų Žemalės bažnyčios vargonų muzikos koncertas (koncertuos Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios choras, vad. Alma Tupikienė).

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Žemalės bažnyčios sieninė tapyba, sakyklos, klausykla, varpai, šventoriaus koplytstulpis ir kt.

Organizatorius ir daugiau informacijos: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, vyr. specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė, tel. nr. 8 682 35027, el. p. mazeikiupaveldas@gmail.com

Bendraorganizatoriai: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyrius, Žemalės parapija, bendruomenė, pradinė mokykla, kultūros namai.

PLUNGĖS RAJONAS

Rugsėjo 11 d. (penktadienis)

Laikas: 12.00 – 16.30 val.

Vieta: Plungė.

2020 m. Europos paveldo dienoms skirtas renginys. Renginio programa:

12.00-13.30 val. – Ekskursija po grafų Zubovų paveldą Plungėje (pradžia prie Turizmo informacijos centro). Aplankysime objektus statytus grafų Zubovų valdymo metu (Švč. Mergelės Marijos Maloningosios koplytėlė, Senųjų rūmų pamatus, Plungės dvaro sodybos laikrodinės-oranžerijos pastatas, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios varpinė, Visų Šventųjų koplyčia).

13.30 val. Visų Motinų koplytstulpio pašventinimas (Senosios kapinės).

14.00 val. Projekto „Grafų Zubovų istorinis kultūrinis palikimas Šiaurės vakarų Lietuvoje“ pristatymas, Plungės rajono viešoji biblioteka, Virginija Liutikaitė. (Visų Šventųjų koplyčia).

14.30 val. Pranešimas „Žemaitijos bajorų herbai XVI-XIX a. I pusė: kilmė ir tradicijos“, Šiaulių „Aušros“ muziejus, dr. Gabrielė Jasiūnienė.

15.00 val. Koncertas. Rokas Zubovas ir Sonata Deveikytė-Zubovienė. (Visų Šventųjų koplyčia). 16.00 val. Fotografijos parodos atidarymas. (Visų Šventųjų koplyčios rūsys).

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Plungės Švč. Mergelės Marijos Maloningosios koplytėlė, Plungės dvaro sodybos laikrodinės-oranžerijos pastatas, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios varpinė, Visų Šventųjų koplyčia.

Organizatorius ir daugiau informacijos: Plungės rajono savivaldybės administracija, atsakingas asmuo Gintaras Ramonas, tel. nr. 8 693 32 251, el. p. gintaras.ramonas@plunge.lt.

Bendraorganizatoriai: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla.

RIETAVAS

Rugsėjo 18 d. (penktadienis)

Laikas: 10.00 val.

Vieta: Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus (Ivinskio g. 4).

– Pažintinė ekskursija po Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir kitus Oginskių paveldo objektus;

– XV tarptautinė mokslinė konferencija „Kunigaikščių Oginskių kultūrinės, politinės veiklos pėdsakai“;

– Knygos „Rietavas. Oginskių rezidencijos maršrutai“ sutiktuvės;

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia, Rietavo buvusi Bažnyčios g., Raudonųjų vartų alėja, Rietavo Oginskių dvaro sodyba, rūmų pamatai ir parteris, Rietavo Oginskių koplyčia-mauzoliejus, Rietavo Oginskių kultūros istorijos  muziejus.

Organizatorius ir daugiau informacijos: Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Direktorius  Vytas Rutkauskas, Audronė Gečienė, tel. nr. 8 448 68992 rokimuziejus@gmail.com

Bendraorganizatoriai: Rietavo Lauryno Ivinskio g-ja ir kitos savivaldybės ugdymo įstaigos, Rietavo M.K. Oginskio meno  mokykla, Rietavo savivaldybės administracija ir  seniūnija, Rietavo jaunimo organizacija ,,Progresas“ ir kt.

 

TELŠIAI

Rugsėjo 15 d. (antradienis)

Laikas: 10.00 val.

Vieta: Telšių „Kranto“ progimnazija (Masčio g. 14, Telšiai)

Edukacinė paskaita moksleiviams „Piliakalniai Telšių rajone“, paskaita orientuota į tikslinę grupę (1-4 klasių mokinius), kurios metu bus pristatyta 11 piliakalnių esančių Telšių rajone (fotografijos, garso įrašai ir kt.). Po paskaitos numatyta surengti viktoriną, kurioje dalyvaus tikslinė grupė vaikų (apie 70). Visi vaikai bus apdovanoti Europos paveldo dienų atributikos prizais.

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Džiuginėnų piliakalnis su gyvenviete, Biržuvėnų piliakalnis su gyvenviete, Sėbų piliakalnis su gyvenviete, Vembūtų piliakalnis su gyvenviete, Getautės piliakalnis, vad. Getautės pilimi, Šaukštelio piliakalnis vad. Sprūdės kalnu, Paplienijos piliakalnis su gyvenviete.

Organizatoriai ir daugiau informacijos: Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Eglė Tarvainytė, tel. nr. 8 444 22368, el. p.egle.tarvainyte@telsiai.lt, Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė (paveldosaugos) Giedrė Gudavičienė, tel. nr. 8 444 56185, el. p. giedre.gudaviciene@telsiai.lt.

Rugsėjo 16-17 dienomis (trečiadienis-ketvirtadienis)

Laikas: 10.00 val.

Vieta: Telšių rajono savivaldybės Facebook paskyroje ir Telšių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje. Nuoroda online: https://app.emaze.com/@AOWROIFZZ/piliakalniai-teli-rajone?kun0%7CMqterrvuwjiuvnTftuftwyziedrbxhrqvmmrvjAsgmvjochjrazzrmTroigM%7C0nuk#1

Viešai prieinama edukacinė paskaita „Piliakalniai Telšių rajone“, paskaita orientuota į tikslinę grupę (1-4 klasių mokinius), kurios metu bus pristatyta 11 piliakalnių esančių Telšių rajone (fotografijos, garso įrašai ir kt.). Po paskaitos numatyta surengti viktoriną, kurioje dalyvaus tikslinė grupė vaikų (apie 70). Visi vaikai bus apdovanoti Europos paveldo dienų atributikos prizais.

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Džiuginėnų piliakalnis su gyvenviete, Biržuvėnų piliakalnis su gyvenviete, Sėbų piliakalnis su gyvenviete, Vembūtų piliakalnis su gyvenviete, Getautės piliakalnis, vad. Getautės pilimi, Šaukštelio piliakalnis vad. Sprūdės kalnu, Paplienijos piliakalnis su gyvenviete.

Organizatorius ir daugiau informacijos: Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Eglė Tarvainytė, tel. nr. 8 444 22368, el. p.egle.tarvainyte@telsiai.lt, Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė (paveldosaugos) Giedrė Gudavičienė, tel. nr. 8 444 56185, el. p. giedre.gudaviciene@telsiai.lt.