Titulinis
Naujienlaiškis

Naujienlaiškis

Klausiame departamento

       

Ar galima įrengti komercinę reklamą ant pastato, kuris įrašytas į Kultūros vertybių registrą, fasado?

Sveiki, įsigijau metalo detektorių dėl hobio laisvalaikio praleidimui. Norėčiau paklausti, ar reikalingas man leidimas iš jūsų, naudojant jį?

Ar galiu imti mokestį už man priklausančio kultūros paveldo objekto lankymą?

       

 

ET Ministrų komitetas patvirtino Europos paveldo strategiją XXI amžiui

       
ET Ministrų komitetas 2017 m. vasario 22 d. patvirtino Europos paveldo strategiją XXI amžiui. Jos rekomendacijos yra instrumentas, kuriuo turėtų vadovautis visos valstybės narės kultūros paveldo apsaugos srityje.        

 

Kaip prižiūrėti kultūros paveldo objektus

       
Per ilgą laiką pastatų fasadai, veikiami drėgmės, temperatūros svyravimų ir kitų nepalankių sąlygų, apsineša įvairiais teršalais, papilkėja. Neretai ant tinko įsikuria melsvadumblių, kitokių dumblių bei grybelių kolonijos.        

 

Baigti Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios (Lazdijų raj.) eksterjero tvarkybos darbai

       
Baigti 2016 metų pavasarį pradėti Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios (Lazdijų raj.) mūro, tinko, pagrindinio fasado bokštų kryžių, vitražinių langų ir durų restauravimo bei apsaugos techninių priemonių įrengimo darbai. Taip pat pakeista stogo danga, atliktas karnizų remontas.        

 

Klausiame departamento

       
Ar galima senojo miesto vietoje vykdyti statybos darbus, neatlikus archeologinių tyrinėjimų, jeigu numatomų darbų vietoje buvusi dauba prieš daugelį metų buvo užpilta atvežtiniu gruntu?

Kaip gauti projektavimo sąlygas, norint rekonstruoti namą, kuris nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą kaip paveldas, bet yra kultūros paveldo vietovėje?

Kur rasti atestuotų kultūros paveldo specialistų kontaktus?

Esame pateikę prašymą per KPEPIS sistemą, reg. Nr. 1U – 1, kultūros paveldo objektų individualios apsaugos reglamentui gauti. Norime pasiteirauti, ar teisingai paprašėme, nes šiandien projektuotojas pranešė, kad reikėjo pildyti kitaip prašyti (paveiksliuke). Pasižiūrėkite ir parašykite, kuriuos prašymus turėtume užpildyti.

Ką daryti, norint parduoti kultūros paveldo objektą? Ar reikia apie tai pranešti Kultūros paveldo departamentui?

       

 

Žydų senųjų kapinių bei žudynių vietų ir kapų tvarkymo rekomendacijos

       
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos parengė Žydų senųjų kapinių ir žudynių vietų bei kapo/ų tvarkymo rekomendacijas. Jos nustato Kultūros vertybių registre įrašytų senųjų žydų kapinių ir žudynių vietų bei kapų sutvarkymo reikalavimus ir yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas šių kultūros paveldo objektų valdytojams.        

 

Senoji Pivašiūnų klebonija sulaukė restauravimo        
2016 m. pabaigoje baigti trejus metus trukę Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso senosios klebonijos pastato (unikalus kultūros paveldo objekto kodas ─ 33145) restauravimo ir pritaikymo viešojo kultūrinio turizmo reikmėms darbai.        

 

Šiemet privatiems kultūros paveldo objektų valdytojams išmokėta virš 400 tūkst. eurų kompensacijų

       
2016 m. taikomųjų tyrimų, tvarkybos darbų projektų rengimo, konservavimo restauravimo darbų kompensavimui buvo skirta 412 870 eurų, iš jų 184 409 eurų išmokėta metų pradžioje tiems valdytojams, kuriems nepakako lėšų 2015 metais.        

 

Klausiame departamento

       

Norėčiau sužinoti, kokį atestatą turintis specialistas gali rengti valstybės saugomo objekto projektą?
"Sekmadienį mačiau, kad keli vyrai, naudodami metalo detektorius, kasinėjo piliakalnio papėdėje. Ką daryti tokiu atveju? Juk valstybinės institucijos savaitgaliais nedirba."
Kokių statinių statyba galima žemės ūkio paskirties sklype vizualinės apsaugos zonos pozonyje? Ar juridinis asmuo, tapęs žemės ūkio veiklos subjektu, nuosavybės teisės valdomame žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame kultūros paveldo objekto vizualinės apsaugos zonos pozonyje, galės atlikti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybą, t. y. būti kitos (ūkio) paskirties pastatų, skirtų žemės ūkiui tvarkyti, statytoju? Kokie reikalavimai tokiais atvejais galioja?

       

 

Žemosios Panemunės piliakalnis tapo patrauklia turistams vieta

       
Pavyzdinės tvarkybos bei priežiūros ir gero pritaikymo bei naudojimo, saugant kultūros paveldą Marijampolės apskrityje pavyzdys ─ Žemosios Panemunės piliakalnis (u.k. 3269, Žemoji Panemunė, Kriūkų sen., Šakių r. sav.).        

 

Piliakalnių priežiūros atmintinė

       
2017-uosius metus LR Seimas paskelbė Piliakalnių metais. Priimtame dokumente akcentuojama, kad piliakalniai yra baltų kultūros ir ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo liudijimas ir tautinio atgimimo sąjūdžio įkvėpimo šaltinis. Rūpintis šiais valstybingumo istorijos liudytojais yra ne tik savivaldybių, bet ir bendruomenių bei kiekvieno doro piliečio pareiga. Kokie yra svarbiausi piliakalnių priežiūros aspektai, aptariame su Lietuvos archeologijos draugijos pirmininko pavaduotoju archeologu Zenonu Bauboniu.        

 

Europos Tarybos Kultūros kelių forumas šiemet vyks Vilniuje

       
Spalio 26-27 dienomis Vilniuje rengiamas Europos Tarybos Kultūros kelių 6-asis patariamasis forumas. Jo metu bus aptariama Europos Tarybos sertifikuotų Kultūros kelių plėtra ir naujos jos galimybės. Šiemet birželį Lietuvoje įkurta Švento Jokūbo kultūros kelio asociacija tapo pilnateise Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos nare. Tikimasi, kad praėjusių metų gruodį įsteigta Žydų kultūros paveldo kelio asociacija netrukus taip pat prisijungs prie Žydų kultūros paveldo kelio Europoje. Didėjant kultūros kelių aktualumui tiek šalies, tiek Europos mastu, šio forumo organizatorius ─ Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos tęsia darbą, skatinantį kultūros kelių Lietuvoje kūrimą ir plėtrą.        

 

Kaip naudoti ir tvarkyti įsigytą kultūros paveldo objektą?

       
Praėjusio naujienlaiškio numerio rubrikoje „Praktinis gidas" apžvelgėme, kokius pirmuosius žingsnius reikėtų žengti ketinantiems įsigyti kultūros paveldo objektą. Tęsdami temą, pateikiame pagrindinę informaciją kultūros paveldo objektų savininkams apie kultūros paveldo objektų naudojimą ir tvarkymą. Rubrikos konsultantas - Kultūros paveldo departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyr. specialistas Vidmantas Puidokas.        

 

Klausiame departamento
       

Kas atlieka archeologinius tyrimus ir kiek jie kainuoja?
Į ką reikia kreiptis, norint pradėti tvarkybos darbus kultūros paveldo objekte arba jo teritorijoje?
Kur ir į ką kreiptis dėl želdinių priežiūros ir tvarkymo kultūros paveldo objekto teritorijoje?

       

 

Prano Vaiciuškos vila prikelta naujam gyvenimui        
Gydytojo, Lietuvos kariuomenės brigados generolo Prano Vaiciuškos vilos (u.k.37317, J. Janonio g. 46, Kačerginė, Kauno r. sav.) restauravimas yra viena iš geriausių kultūros paveldo atgaivinimo istorijų Kauno rajone. Privatus asmuo medinį avarinės būklės pastatą prikėlė naujam gyvenimui. Kokia pastato būklė iki restauravimo, matyti iš Kultūros vertybių registre esančių nuotraukų. Naujose nuotraukose ─ neatpažįstamas vaizdas.        

 

KPEPIS supaprastina administracines procedūras        
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos kviečia aktyviau naudotis „Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos" (KPEPIS) paslaugomis. Nuo praėjusių metų rugpjūčio iki šių metų kovo per KPEPIS buvo įvykdyta 891 paslaugų, neskaitant informavimo ir konsultavimo, panašus skaičius paslaugų šiuo metu yra vykdomas.        

 

Ką apie kultūros paveldo objektą turi žinoti norintis jį įsigyti asmuo?        

Planuojantiems įsigyti kultūros paveldo objektą, kyla klausimų, nuo ko reikėtų pradėti, kokia informacija pasidomėti. Kokius pirmuosius žingsnius reikėtų žengti būsimiesiems kultūros paveldo objektų savininkams?

Ką turėtų žinoti asmuo, norintis įsigyti žemės sklypą ir/ar senesnį nei 50 metų statinį (jų grupę, kompleksą), arba kitą objektą/daiktą miesto, miestelio ar kaimo gyvenvietės senojoje dalyje (vietovėje)?

       

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt
Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas