Titulinis
Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad Europos Sąjungos valstybėse nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)" (toliau – Reglamentas). Su Reglamento tekstu galite susipažinti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, Departamente paskirtas vyriausiasis specialistas, kuriam pavestos Reglamento 39 straipsnyje nurodytos duomenų apsaugos pareigūno užduotys. Jo kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 272 40 38, arba el. p. duomenu.apsauga@kpd.lt

Skundus dėl Departamento veiksmų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

 
Informacija apie Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos tvarkomus asmens duomenis
 
Informacija atnaujinta 2019-08-22.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas