Titulinis
Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimas

Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimas

Siekiant aktyvaus ir visapusiško bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje, itin svarbus regioninis bendradarbiavimas. Skatinant Baltijos jūros šalių regioninį bendradarbiavimą, ypač reikšminga Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupės (toliau - Monitoringo grupė) ir jos specializuotų darbo grupių veikla.

 

Monitoringo grupė buvo įsteigta 1997 m. kaip Baltijos Jūros Valstybių Tarybos (BJVT), apimančios visas tarpvyriausybinio bendradarbiavimo Baltijos regione sritis, sudedamoji dalis. Tarybą sudaro 11 Baltijos jūros regiono valstybių (Danija, Estija, Islandija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Rusija, Suomija, Švedija, Vokietija) ir Europos Komisija. Taryba nustato politinius tikslus, formuoja veiksmų planus, inicijuoja projektus ir veikia kaip forumas, kuriame dalinamasi idėjomis apie Baltijos regionui aktualias problemas.

 

Monitoringo grupės nariai yra visų 11 BJVT šalių nacionalinių kultūros paveldo organizacijų atstovai, kurių tikslas - plėtoti regioninį bendradarbiavimą, siekiant apsaugoti visoms šalims reikšmingą paveldą, dalintis žiniomis bei patirtimi, formuluoti prioritetines bendradarbiavimo kryptis, inicijuoti ir remti konkrečius regioninius pasiūlymus bei iniciatyvas. Lietuvai Monitoringo grupėje atstovauja Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis ir Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas, kurie aktyviai dalyvauja grupės veikloje.

 

Atsižvelgiant į Monitoringo grupės veiklos ir interesų įvairovę, buvo įkurtos specializuotos grupės darbui pagal jų kompetencijos sritis: Jūrinio paveldo ir pakrančių apsaugos, Povandeninio kultūros paveldo, Pastatų išsaugojimo ir priežiūros praktikoje, Istorinių miestų. Pastaruoju metu, įvykus struktūriniams pokyčiams, buvo įsteigta nauja 20-ojo amžiaus kultūros paveldo darbo grupė, pradėjusi savo veiklą nuo 2014 metų.

 

Šiuo metu veiklą vykdo šios specializuotos darbo grupės:

 

Jūrinio paveldo ir pakrančių apsaugos darbo grupė identifikuoja industrinės ir rekreacinės miestų plėtros poveikį ir grėsmes jūriniam bei pakrančių paveldui, informuoja visuomenę, inicijuoja ir įgyvendina konkrečius bendradarbiavimo projektus. Lietuvai šioje darbo grupėje atstovauja Departamento Klaipėdos teritorinio padalinio vyriausiasis valstybinis inspektorius Laisvūnas Kavaliauskas.

 

Povandeninio kultūros paveldo darbo grupė sprendžia aktualias povandeninio paveldo (nuskendusių laivų, uostų bei pakrančių gyvenviečių liekanų) apsaugos, tyrimų ir tvarkymo problemas, vykdo bendrus projektus, informuoja visuomenę apie povandeninę archeologiją. Bendromis pastangomis buvo parengtas Gerosios praktikos kodeksas dėl Povandeninio kultūros paveldo tvarkymo Baltijos jūros regione (The Code of Good Practice for the Management of the Underwater Cultural Heritage in the Baltic Sea Region).

 

Lietuvos atstovai šioje darbo grupėje: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. habil.. dr. Vladas Žulkus ir Departamento Kauno teritorinio padalinio vedėjas Svaigedas Stoškus.

 

20-ojo amžiaus kultūros paveldo darbo grupė sukurta siekiant tyrinėti 20-ojo amžiaus architektūrinį paveldą bei sovietmečio paveldo palikimą, įvertinti socialinę ir ekonominę šio paveldo reikšmę visuomenei, spręsti aktualias paveldo išsaugojimo problemas. Lietuvos atstovu šioje darbo grupėje deleguotas Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno Technologijos universiteto ir Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto lektorius dr. Vaidas Petrulis.

 

Monitoringo grupės ir specializuotų darbo grupių veiklą koordinuoja Monitoringo grupei pirmininkaujanti šalis, kuri yra renkama kas trejus metus rotacijos būdu. Lietuva Monitoringo grupei pirmininkavo 2009-2011 metais, jos pirmininku buvo deleguotas Departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas.

Per trijų metų Lietuvos pirmininkavimo laikotarpį buvo įvykdyti šie pagrindiniai darbai ir projektai:

-          sukurtas nauja Monitoringo grupės tinklalapis www.mg.kpd.lt;

-          suorganizuotas IV-sis Baltijos jūros šalių forumas „Kultūros paveldas – šiuolaikiniai iššūkiai“ Rygoje (2010 m.), kuriame dalyvavo 250 dalyvių;

-          įgyvendintas projektas „Tvarūs istoriniai miestai naudingi klimatui“;

-          sudarytas 100 svarbiausių istorinių Baltijos jūros laivų sąrašas;

-          sukurtas dokumentinis filmas apie povandeninį paveldą;

-          suorganizuoti seminarai paveldo edukacijos, skaitmeninimo, nusikaltimų prevencijos ir kitomis aktualiomis temomis, kuriuose dalyvavo virš 400 dalyvių;

-          Monitoringo grupės vykdoma veikla ir bendrosios iniciatyvos pristatytos dviejuose Baltijos jūros Vyresniųjų pareigūnų komiteto susitikimuose bei 17-je konferencijų, forumų ir kt. renginių.

-          Parengtas leidinys – 6-oji Monitoringo grupės 2009-2011 m. veiklos ataskaita „Cultural Heritage Cooperation in the Baltic Sea States 2009-2011“.

 

Daugiau informacijos apie Monitoringo grupės ir jos specializuotų darbo grupių veiklą rasite: www.mg.kpd.lt

 

Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo Monitoringo grupės ir specializuotų darbo grupių veikla

Klaipėdoje susitiko Baltijos jūros regiono šalių povandeninio kultūros paveldo specialistai. 2016 m. balandžio 14-15 d.
Tarptautinė konferencija Gdynėje – išskirtinis dėmesys modernizmo paveldui, 2014 m. rugsėjo 18-20 d.

Monitoringo grupės susitikimas Šlėzvige (Vokietija), 2014 m. balandžio 8-9 d.
Monitoringo grupės susitikimas Taline (Estija), 2013 m. balandžio 8-9 d.
Monitoringo grupės susitikimas Vilniuje (Lietuva), 2012 m. spalio 2-4 d.
Monitoringo grupės susitikimas Bornholme (Danija), 2011 m. spalio 6-7 d.
Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu 2009-2011 metais vykdytos Monitoringo grupės veiklos ataskaita anglų kalba
IV-ojo Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo forumo "Kultūros paveldas – šiuolaikiniai iššūkiai" programa (Ryga, 2010 rugsėjo 8-11 d.)
IV-ojo Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo forumo "Kultūros paveldas – šiuolaikiniai iššūkiai" kvietimas (Ryga, 2010 rugsėjo 8-11 d.)
Monitoringo grupės susitikimas Visbyje, 2010 Balandžio 26-27 dieną
Monitoringo grupės susitikimas Gdanske, 2009 Spalio 26-27 dienomis
Monitoringo grupės susitikimo Gdanske darbotvarkė, 2009 Spalio 26-27 dienomis
Monitoringo grupės susitikimas Šlėzvige 2009 gegužės 24-26 dienomis
Monitoringo grupės susitikimo Šlėzvige darbotvarkė, 2009 gegužės 24-26 dienomis
Virtualus monitoringo grupės susitikimas 2009 kovo 20 dieną
Monitoringo grupės susitikimas Stavengeryje 2008 lapkričio 27-29 dienomis
Darbo grupės "Vaikai ir kultūros paveldo edukacija" susitikimas Vilniuje 2008 lapkričio 11-12 dienomis
Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimo kultūros paveldo srityje V-oji ataskaita
Monitoringo grupės susitikimas Islandijoje 2008 birželio 24-27 dienomis
Monitoringo grupės susitikimas Krokuvoje 2008 kovo 9 - 11 dienomis

 

III-sis Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo forumas Vilniuje, 2007 rugsėjo 25-28 d.


Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas