Titulinis
Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis
ES ir kultūros paveldas

Dalyvavimas tarptautinėje darbo grupėje „ES ir Kultūros paveldas“

Tarptautinė darbo grupė „ES ir Kultūros paveldas" (Reflection Group „EU and Cultural Heritage") susikūrė po 2010 m. vykusios konferencijos Briugėje (Belgija), kurios metu buvo pirmą kartą pabrėžta būtinybė integruoti kultūros paveldą į kitas ES politikos sritis, suformuojant ilgalaikę kultūros paveldo strategiją europiniame lygmenyje. Šią darbo grupę sudaro ES nacionalinių kultūros paveldo ministerijų ir departamentų atstovai, kurių veiklos tikslas – stebėti ES teisės aktų poveikį kultūros paveldui, siekti kultūros paveldo integravimo į kitas ES politikos sritis, vykdant atitinkamas ES politikos ir finansines priemones bei aktyviai bendradarbiaujant su Europos Komisija, Europos Taryba, vyriausybinėmis (EHLF, EAC, Herein aisbl) bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Pirmininkavimas darbo grupės veiklai vyksta kasmetinės rotacijos būdu: 2011 m. - Flandrija, 2012 m. – Lenkija, 2013 m. – Lietuva, 2014 m. – Prancūzija.
 
Lietuvai šios darbo grupės veikloje nuo 2011 m. atstovauja Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Registro tvarkymo, ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas. 2013 metais, Lietuvos pirmininkavimo darbo grupei metu, Departamentas organizavo du darbo grupės posėdžius Vilniuje: 2013 m. vasario 19-22 d. ir rugsėjo 22-24 d. Posėdžiuose taip pat dalyvavo Europos Tarybos, Europos Komisijos bei nevyriausybinės organizacijos „Europa Nostra" atstovai. Posėdžių metu buvo aktyviai diskutuojami pasirengimo tarptautinei konferencijai „Kultūros paveldas ir ES strategija „Europa 2020" – siekiant integruoto požiūrio" (2013 m. lapkričio 13-14 d., Vilnius) klausimai, kultūros paveldo politikos aspektai Graikijos ir Italijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu, kiti aktualūs kultūros paveldo apsaugos klausimai. Baigiamojo posėdžio metu 2014 metų pirmininkavimas darbo grupei „ES ir Kultūros paveldas" buvo perduotas Prancūzijai.
 
Darbo grupės posėdis 2013 m. vasario 19-22 d. Darbo grupės posėdžio dalyviai Vilniuje Darbo grupės posėdis 2013 m. rugsėjo 22-24 d. Darbo grupės posėdžio dalyviai Užutrakyje
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas