KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS kpd.lt AKTUALIJOS / PRANEŠIMAI SPAUDAI / RENGINIŲ ANONSAI © Kultūros paveldo departamentas Texus Paveldosaugos specialistai konsultuos Čižiūnų etnoarchitektūrinio kaimo gyventojus http://kpd.lt/news/6364/214/Paveldosaugos-specialistai-konsultuos-ciziunu-etnoarchitekturinio-kaimo-gyventojus.html Tęsiant gerąją praktiką - konsultuoti vietos bendruomenes kultūros paveldo priežiūros klausimais - Kultūros paveldo departamento Alytaus-Marijampolės teritorinio skyriaus atstovai 2022 m. gegužės mėn. 24 d. (antradienį) nuo 15 val. Čižiūnų etnoarchitektūriniame kaime (unikalus kodas Kultūros vertybių registre kodas 10341) organizuoja viešą konsultaciją kaimo gyventojams apie Čižiūnų kaimui,... http://kpd.lt/news/6364/214/Paveldosaugos-specialistai-konsultuos-ciziunu-etnoarchitekturinio-kaimo-gyventojus.html Paskaita apie Alytaus bažnyčių sakralinį paveldą http://kpd.lt/news/6363/214/Paskaita-apie-Alytaus-baznyciu-sakralini-pavelda.html 2022 m. balandžio 25 d. 16.00 val. Alytaus kraštotyros muziejuje vyks antroji paskaitų ciklo "Alytaus identiteto ženklai: kultūros paveldo įvairovė" paskaita "Alytaus miesto bažnyčių sakralinis paveldas". Paskaitoje bus aptarti bažnyčių vaizduojamojo ir taikomojo meno kūriniai tipologiniu, ikonografiniu, kultūrinės ir meninės vertės aspektais. Paskaitą skaitys Kultūros paveldo departamento... http://kpd.lt/news/6363/214/Paskaita-apie-Alytaus-baznyciu-sakralini-pavelda.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2022-05-30 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6362/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2022-05-30-nuotolinis-posedis.html 2022 m. gegužės 30 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6362/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2022-05-30-nuotolinis-posedis.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://kpd.lt/news/6361/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-antrosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. birželio 13 d. 9 val., numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6361/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-antrosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2022-06-20 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6360/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2022-06-20-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio mėn. 20 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6360/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2022-06-20-nuotolinis-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-05-24 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6359/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2022-05-24-nuotolinis-posedis.html 2022 m. gegužės 24 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6359/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2022-05-24-nuotolinis-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2022-05-23 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6358/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-V-2022-05-23-nuotolinis-posedis.html 2022 m. gegužės 23 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6358/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-V-2022-05-23-nuotolinis-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2022-06-13 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6357/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2022-06-13-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio mėn. 13 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6357/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2022-06-13-nuotolinis-posedis.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://kpd.lt/news/6356/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-antrosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. birželio 6 d. 9 val., numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6356/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-antrosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) 2022-06-14 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6355/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-III-2022-06-14-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio 14 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6355/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-III-2022-06-14-nuotolinis-posedis.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://kpd.lt/news/6354/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-penktosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. gegužės 30 d. 13 val., numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6354/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-penktosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2022-06-13 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6353/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-V-2022-06-13-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio 13 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti http://kpd.lt/news/6353/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-V-2022-06-13-nuotolinis-posedis.html MAK 2022-05-17 posėdžio darbotvarkė http://kpd.lt/news/6352/214/MAK-2022-05-17-posedzio-darbotvarke.html MAK 2022-05-17 posėdžio darbotvarkė: http://kpd.lt/news/6352/214/MAK-2022-05-17-posedzio-darbotvarke.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://kpd.lt/news/6351/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. birželio 23 d. 9 val., numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6351/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://kpd.lt/news/6350/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. birželio 16 d. 9 val., numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6350/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://kpd.lt/news/6349/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. birželio 9 d. 9 val., numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6349/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://kpd.lt/news/6348/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. birželio 2 d. 9 val., numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6348/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (VI) 2022-06-23 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6347/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-06-23-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio 23 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6347/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-06-23-nuotolinis-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (VI) 2022-06-16 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6346/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-06-16-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio 16 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6346/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-06-16-nuotolinis-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (VI) 2022-06-09 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6345/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-06-09-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio 9 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6345/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-06-09-nuotolinis-posedis.html