KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS kpd.lt AKTUALIJOS / PRANEŠIMAI SPAUDAI / RENGINIŲ ANONSAI © Kultūros paveldo departamentas Texus Paveldosaugos specialistai konsultuos Beržoro etnoarchitektūrinio kaimo gyventojus http://kpd.lt/news/6699/214/Paveldosaugos-specialistai-konsultuos-Berzoro-etnoarchitekturinio-kaimo-gyventojus.html Vykdant urbanistinių vietovių patikrinimus ir tęsiant gerąją praktiką  – vietos bendruomenių metodinį konsultavimą – Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinio skyriaus atstovai kartu su kitų institucijų specialistais 2022 m. spalio mėn. 6 d. (ketvirtadienį ) lankysis Beržoro  etnoarchitektūriniame kaime. Nuo  14 val. organizuojama vieša konsultacija gyventojams, kalbėsimės... http://kpd.lt/news/6699/214/Paveldosaugos-specialistai-konsultuos-Berzoro-etnoarchitekturinio-kaimo-gyventojus.html MAK 2022-10-04 posėdžio Nr. 40 darbotvarkė http://kpd.lt/news/6698/214/MAK-2022-10-04-posedzio-Nr-40-darbotvarke.html MAK 2022-10-04 posėdžio Nr. 40 darbotvarkė: 1. Archeologinių tyrimų ataskaitos; 2. Archeologinių tyrimų pažymos; 3. Archeologinių tyrimų projektai; 4. Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma. http://kpd.lt/news/6698/214/MAK-2022-10-04-posedzio-Nr-40-darbotvarke.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-10-11 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6697/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2022-10-11-nuotolinis-posedis.html 2022 m. spalio 11 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6697/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2022-10-11-nuotolinis-posedis.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://kpd.lt/news/6695/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-ketvirtosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) informuoja, kad 2022 m. spalio 26 d. 13 val. numatomas Departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6695/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-ketvirtosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2022-10-26 posėdis http://kpd.lt/news/6694/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2022-10-26-posedis.html 2022 m. spalio 26 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje Nr. VL-16 numatomi svarstyti klausimai http://kpd.lt/news/6694/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2022-10-26-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2022-10-05 posėdis http://kpd.lt/news/6693/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2022-10-05-posedis.html 2022 m. spalio 5 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje Nr. VL-15 numatomi svarstyti klausimai http://kpd.lt/news/6693/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2022-10-05-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2022-09-14 posėdžio nutarimai http://kpd.lt/news/6692/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2022-09-14-posedzio-nutarimai.html 2022 m. rugsėjo 14 d. nuotoliniu būdu vykusio Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio Nr. VL-14 metu nutarta http://kpd.lt/news/6692/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2022-09-14-posedzio-nutarimai.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://kpd.lt/news/6691/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-treciosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. spalio 17 d. 9 val. numatomas nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6691/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-treciosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://kpd.lt/news/6689/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. spalio 6 d. 9 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi Vaikutėnų dvaro sodybos fragmentų (u. k. 838, 46559, 46560, 46561, 46562), esančių Zarasų g. 1, 5, 7, 11 Vaikutėnų k., Utenos sen., Utenos... http://kpd.lt/news/6689/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://kpd.lt/news/6688/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. spalio 13 d. 9 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi Liubiškės dvaro sodybos (u. k. 708, 46586, 46587, 46588, 46589, 46590, 46591), esančios Liubiškės k. 2,3, Švenčionėlių sen., Švenčionių... http://kpd.lt/news/6688/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://kpd.lt/news/6687/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. spalio 27 d. 9 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi Pajiešmenio dvaro sodybos (u. k. 432 45822, 45823, 45824, 45825, 45826, 45827, 45828, 45833), esančios Pajiešmenių k., Krinčino sen.,... http://kpd.lt/news/6687/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://kpd.lt/news/6686/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. lapkričio 3 d. 9 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi Chaimo Frenkelio odos fabriko pastatų komplekso (u. k. 30720, 30721, 30722, 30723, 30724, 30725, 30726, 30727), esančio Vilniaus g. 72,... http://kpd.lt/news/6686/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (VI) 2022-10-06 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6685/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-10-06-nuotolinis-posedis.html 2022 m. spalio 6 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.   Planuojama svarstyti: http://kpd.lt/news/6685/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-10-06-nuotolinis-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (VI) 2022-10-13 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6684/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-10-13-nuotolinis-posedis.html 2022 m. spalio 13 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.   Planuojama svarstyti:   http://kpd.lt/news/6684/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-10-13-nuotolinis-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (VI) 2022-10-27 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6683/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-10-27-nuotolinis-posedis.html 2022 m. spalio 27 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.   Planuojama svarstyti:   http://kpd.lt/news/6683/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-10-27-nuotolinis-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (VI) 2022-11-03 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6682/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-11-03-nuotolinis-posedis.html 2022 m. lapkričio 3 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.   Planuojama svarstyti: http://kpd.lt/news/6682/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-11-03-nuotolinis-posedis.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://kpd.lt/news/6681/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-pirmosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. spalio 11 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiuose bus svarstomi http://kpd.lt/news/6681/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-pirmosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) 2022-10-24 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6680/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-III-2022-10-24-nuotolinis-posedis.html 2022 m. spalio 24 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6680/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-III-2022-10-24-nuotolinis-posedis.html Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas kviečia į atvirus nemokamus renginius, skirtus sunkiojo paveldo komunikacijos temoms http://kpd.lt/news/6679/214/Vilniaus-universiteto-Komunikacijos-fakultetas-kviecia-i-atvirus-nemokamus-renginius-skirtus-sunkiojo-paveldo-komunikacijos-temoms.html 2022 m. rugsėjo 29 d. 15-17 val. ekskursija (anglų k.) po Vilniaus getą su Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus Holokausto ekspozicijos gide dr. Šarūne Sederavičiūte. Ekskursijos dalyvių skaičius ribotas – BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA: https://forms.gle/3gpiFtkTnw4KQE9Y7    2022 m. rugsėjo 30 d . 16:30 – 17:30 val. ekskursija (anglų k.) po keliaujančią parodą „Gydant sielos... http://kpd.lt/news/6679/214/Vilniaus-universiteto-Komunikacijos-fakultetas-kviecia-i-atvirus-nemokamus-renginius-skirtus-sunkiojo-paveldo-komunikacijos-temoms.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2022-10-24 nuotolinis posėdis http://kpd.lt/news/6696/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2022-10-24-nuotolinis-posedis.html 2022 m. spalio 24 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/6696/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2022-10-24-nuotolinis-posedis.html