KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS kpd.lt AKTUALIJOS / PRANEŠIMAI SPAUDAI / RENGINIŲ ANONSAI © Kultūros paveldo departamentas Texus Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2020-01-22 posėdžiai http://kpd.lt/news/4468/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2020-01-22-posedziai.html 2020 m. sausio 22 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiuose numatoma svarstyti http://kpd.lt/news/4468/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2020-01-22-posedziai.html Publikuotas naujas Vilniaus sentikių paveldo pažinimui skirtas leidinys http://kpd.lt/news/4467/214/Publikuotas-naujas-Vilniaus-sentikiu-paveldo-pazinimui-skirtas-leidinys.html Leidinio idėja – atskleisti ir suprantamai paaiškinti sentikių Užtarėjos cerkvės ir jos komplekso Vilniuje paveldo vertes ir istorinę kultūrinę reikšmę plačiajai visuomenei. Tuo tikslu parengtas dvikalbis (lietuvių ir rusų k.) iliustruotas pažintinis-informacinis ir šviečiamasis leidinys „Sentikių paveldas Vilniuje: Švč. Dievo Motinos Užtarėjos cerkvė ir jos kompleksas“. Tekstų ir idėjos... http://kpd.lt/news/4467/214/Publikuotas-naujas-Vilniaus-sentikiu-paveldo-pazinimui-skirtas-leidinys.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2020-01-13 posėdžių nutarimai http://kpd.lt/news/4465/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2020-01-13-posedziu-nutarimai.html 2020 m. sausio 13 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta http://kpd.lt/news/4465/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2020-01-13-posedziu-nutarimai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2020-01-21 posėdžiai http://kpd.lt/news/4464/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2020-01-21-posedziai.html 2020 m. sausio 21 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento salėje (303 kab.) Vilniuje vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai http://kpd.lt/news/4464/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2020-01-21-posedziai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2020-01-14 posėdžių nutarimai http://kpd.lt/news/4463/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2020-01-14-posedziu-nutarimai.html 2020 sausio 14 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta http://kpd.lt/news/4463/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2020-01-14-posedziu-nutarimai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2020-01-20 posėdžiai http://kpd.lt/news/4462/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2020-01-20-posedziai.html 2020 m. sausio 20 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai http://kpd.lt/news/4462/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2020-01-20-posedziai.html Atidengta Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios altorinė dalis ir sutvarkyti fasadai http://kpd.lt/news/4461/214/Atidengta-Troskunu-svc-Trejybes-baznycios-altorine-dalis-ir-sutvarkyti-fasadai.html Baigti Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios fasadų ir dalies vidaus erdvių sutvarkymo darbai. http://kpd.lt/news/4461/214/Atidengta-Troskunu-svc-Trejybes-baznycios-altorine-dalis-ir-sutvarkyti-fasadai.html Atgimsta Kalvarijos sinagogų kompleksas http://kpd.lt/news/4460/214/Atgimsta-Kalvarijos-sinagogu-kompleksas.html Kalvarijos (Marijampolės raj.) sinagogų kompleksas susideda iš trijų istorinių pastatų, jį sudaro XVIII a. statyta, vadinamoji vasarinė sinagoga, XIX a. žieminė sinagoga ir XX a. statyta Talmudo mokykla, dar vadinama rabino namu. Tai didelę meninę ir istorinę vertę Suvalkijos kraštui turintis pastatų ansamblis. http://kpd.lt/news/4460/214/Atgimsta-Kalvarijos-sinagogu-kompleksas.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2020-01-08 posėdžių nutarimai http://kpd.lt/news/4459/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2020-01-08-posedziu-nutarimai.html 2020 m. sausio 8 d. vykusio Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio Nr. VL-1 metu nutarta http://kpd.lt/news/4459/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2020-01-08-posedziu-nutarimai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) 2020-01-20 posėdžiai http://kpd.lt/news/4458/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-III-2020-01-20-posedziai.html 2020 m. sausio 20 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriuje (Rotušės a. 29, Kauno m.) vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://kpd.lt/news/4458/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-III-2020-01-20-posedziai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2020-01-06 posėdžių nutarimai http://kpd.lt/news/4456/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2020-01-06-posedziu-nutarimai.html 2020 m. sausio 6 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta http://kpd.lt/news/4456/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2020-01-06-posedziu-nutarimai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2020-01-13 posėdžiai http://kpd.lt/news/4455/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2020-01-13-posedziai.html 2020 m. sausio 13 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai http://kpd.lt/news/4455/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2020-01-13-posedziai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2020-01-07 posėdžių nutarimai http://kpd.lt/news/4454/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2020-01-07-posedziu-nutarimai.html 2020 sausio 7 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta http://kpd.lt/news/4454/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2020-01-07-posedziu-nutarimai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2020-01-14 posėdžiai http://kpd.lt/news/4453/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2020-01-14-posedziai.html 2020 m. sausio 14 d. Kultūros paveldo departamento salėje (303 kab.) Vilniuje vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai http://kpd.lt/news/4453/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2020-01-14-posedziai.html Mokslinės archeologijos komisijos posėdžiai http://kpd.lt/news/4452/214/Mokslines-archeologijos-komisijos-posedziai.html Mokslinės archeologijos komisijos posėdžiai vyks Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos, 303 kab. (salėje) http://kpd.lt/news/4452/214/Mokslines-archeologijos-komisijos-posedziai.html Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu http://kpd.lt/news/4451/214/Pasirasyta-bendradarbiavimo-sutartis-su-Priesgaisrines-apsaugos-ir-gelbejimo-departamentu.html 2020 m. sausio 9 d. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, atstovaujamas direktoriaus Vidmanto Bezaro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD), atstovaujamas direktoriaus Sauliaus Greičiaus, pasirašė bendradarbiavimo sutartį. http://kpd.lt/news/4451/214/Pasirasyta-bendradarbiavimo-sutartis-su-Priesgaisrines-apsaugos-ir-gelbejimo-departamentu.html Sausio 8 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje pristatoma Mortos Baužienės knyga „Pasižvalgymas po Vilniaus apylinkes“ http://kpd.lt/news/4447/214/Sausio-8-d-Lietuvos-mokslu-akademijos-Vrublevskiu-bibliotekoje-pristatoma-Mortos-Bauzienes-knyga-Pasizvalgymas-po-Vilniaus-apylinkes.html Tai trečioji leidyklos „Savastis“ publikuota architektūros istorikės Mortos Baužienės knyga, išplečianti Vilniaus tyrinėjimo erdvę ir į sostinės apylinkes: 2012 m. pasirodė pirmoji knyga „Pasižvalgymas po senojo Vilniaus mūrus“, 2015 m. antroji knyga – „Pasižvalgymas anapus Vilniaus miesto gynybinės sienos“. Temą užbaigiančios,  didžiausios apimties (616 psl.) knygos skaitytojai sulaukia po... http://kpd.lt/news/4447/214/Sausio-8-d-Lietuvos-mokslu-akademijos-Vrublevskiu-bibliotekoje-pristatoma-Mortos-Bauzienes-knyga-Pasizvalgymas-po-Vilniaus-apylinkes.html Sausio 8 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje pristatoma Mortos Baužienės knyga „Pasižvalgymas po Vilniaus apylinkes“ http://kpd.lt/news/4446/214/Sausio-8-d-Lietuvos-mokslu-akademijos-Vrublevskiu-bibliotekoje-pristatoma-Mortos-Bauzienes-knyga-Pasizvalgymas-po-Vilniaus-apylinkes.html Tai trečioji leidyklos „Savastis“ publikuota architektūros istorikės Mortos Baužienės knyga, išplečianti Vilniaus tyrinėjimo erdvę ir į sostinės apylinkes: 2012 m. pasirodė pirmoji knyga „Pasižvalgymas po senojo Vilniaus mūrus“, 2015 m. antroji knyga – „Pasižvalgymas anapus Vilniaus miesto gynybinės sienos“. Temą užbaigiančios,  didžiausios apimties (616 psl.) knygos skaitytojai sulaukia po... http://kpd.lt/news/4446/214/Sausio-8-d-Lietuvos-mokslu-akademijos-Vrublevskiu-bibliotekoje-pristatoma-Mortos-Bauzienes-knyga-Pasizvalgymas-po-Vilniaus-apylinkes.html Telšiuose naujam gyvenimui prikeliamas XIX a. ješibotas (ješiva) http://kpd.lt/news/4445/214/Telsiuose-naujam-gyvenimui-prikeliamas-XIX-a-jesibotas-jesiva.html Telšiuose pradėti valstybės saugomo  kultūros paveldo objekto  - ješiboto tvarkybos darbai. Telšių ješibotas – tai XIX a. viena garsiausia pasaulyje aukštoji rabinų ir žemesnių žydų dvasininkų mokykla. http://kpd.lt/news/4445/214/Telsiuose-naujam-gyvenimui-prikeliamas-XIX-a-jesibotas-jesiva.html Telšių katedrai grąžintas restauruotas stebuklais garsėjantis Šv. Antano Paduviečio paveikslas http://kpd.lt/news/4444/214/Telsiu-katedrai-grazintas-restauruotas-stebuklais-garsejantis-sv-Antano-Paduviecio-paveikslas.html 2019 m. gruodžio pradžioje, Telšių katedrai, po beveik metus trukusių restauravimo darbų buvo grąžintas Šv. Antano Paduviečio paveikslas. Šiuo metu paveikslas puošia Didžiojo Šv. Antano altoriaus centrą. http://kpd.lt/news/4444/214/Telsiu-katedrai-grazintas-restauruotas-stebuklais-garsejantis-sv-Antano-Paduviecio-paveikslas.html