Titulinis
Specialieji planai
Įsakymai
2014 - 04 - 24

ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. LAPKRIČIO 5 D. ĮSAKYMO NR Į-440 „DĖL VILNIAUS SENAMIESČIO (NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS UNIKALUS KODAS 16073, BUVĘS KODAS U1P) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. LAPKRIČIO 5 D. ĮSAKYMO NR Į-440 „DĖL VILNIAUS SENAMIESČIO (NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS UNIKALUS KODAS 16073, BUVĘS KODAS U1P) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO PLANO RENGIMO" PAKEITIMO
2014 m. balandžio 24 d. Nr. Į-97
Vilnius

PakeičiuKultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. Į-440 „Dėl Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo" ir įrašau 1 punkte vietoj žodžių ,,paveldotvarkos projektą" žodžius ,,tvarkymo planą".

Direktorė                                                 Diana Varnaitė

Paskutinį kartą redaguota2014 - 06 - 03

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas