Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų dokumentai
2008 - 05 - 21

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos veikla

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) buvo suformuota 2005-06-09 KPD direktoriaus įsakymu Nr. Į-259 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo".
 
Šiuo metu Tarybą sudaro 11 narių:
Eugenijus Ivaškevičius (pirmininkas) – nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialistas, istorinės meninės raidos ekspertas, antra kategorija, atestatas Nr. 126E (2001-06-29, protokolas Nr. 47); specializacija Taryboje – memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas,
Sigita Gasparavičienė – nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialistė, veiklos rūšis: paveldo apsaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija – istorinė meninė raida, ekspertizės specialisto kategorija, atestatas Nr. 12 (2004-11-25); specializacija Taryboje – istorinis nekilnojamasis kultūros paveldas,
Edita Riaubienė – humanitarinių mokslų daktarė, menotyra, diplomas DA011649 (2003-06-16, registracijos Nr. 019064); specializacija Taryboje – architektūrinis nekilnojamasis kultūros paveldas,
Vykintas Vaitkevičius – humanitarinių mokslų daktaras, istorija, DA010610 (2000-09-28, registracijos Nr. 017347); specializacija Taryboje – mitologinis nekilnojamasis kultūros paveldas,
Gintautas Zabiela – Humanitarinių mokslų daktaras, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialistas – archeologijos ekspertas – antra kategorija, atestatas Nr. 260E (2000-12-21, protokolas Nr. 42); specializacija Taryboje – archeologinis nekilnojamasis kultūros paveldas,
Augis Gučas – nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialistas, veiklos rūšis: konservavimo ir restauravimo darbų projektų rengimas; specializacija – konservavimo, restauravimo, specialiosios autorinės priežiūros, specialiojo planavimo (atestatas Nr. 479S, 2001-10-11 protokolas Nr.48) ir architektūros, urbanistinių vietovių, kultūrinio kraštovaizdžio, konservavimo ir restauravimo darbų, kultūros vertybių apsaugos vykdymo politikos ekspertas (atestatas Nr. 19E, 2001-10-11 protokolas Nr.48); specializacija Taryboje – urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas,
Indrė Kačinskaitė – nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialistė, architektūros ir urbanistinių vietovių ekspertė, antra kategorija, atestatas Nr. 128E (2001-02-23, protokolas Nr. 44); specializacija Taryboje – želdynų nekilnojamasis kultūros paveldas,
Dalia Klajumienė – humanitarinių mokslų daktarė, menotyra, diplomas DA011351 (2002-06-26, registracijos Nr. 018498); specializacija Taryboje – dailės nekilnojamasis kultūros paveldas,
Vladas Žulkus – habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, istorija, diplomas HD001116 (2000-03-01, registracijos Nr. 016008), specializacija Taryboje – povandeninis nekilnojamasis kultūros paveldas.
Nijolė Tumėnienė – humanitarinių mokslų daktarė, menotyra, diplomas DA 007769 (1994-12-12, registracijos Nr. 0134260); specializacija Taryboje – dailės nekilnojamasis kultūros paveldas.
Giedrė Filipavičienė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, veiklos rūšis: paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija - architektūrinis, urbanistinis, etnokultūrinis nekilnojamasis kultūros paveldas, atestatas Nr. 0447 (2006-07-25, protokolas Nr. 17); specializacija Taryboje – urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas.
 
Tarybos sekretorė – KPD Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Mosiejienė.
 
Taryba atlieka šias funkcijas:
1. nustato nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes;
2. nustato nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą;
3. apibrėžia kultūros paveldo objektų teritorijų ir vietovių ribas;
4. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
 
Taryba turi teisę:
1. nuspręsti, kad nekilnojamosioms kultūros vertybėms reikalinga teisinė apsauga;
2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių ir savivaldybių paveldosaugos padalinių informaciją, reikalingą funkcijoms vykdyti;
3. dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų posėdžiuose, pasitarimuose ir konferencijose, kuriuose svarstomi nekilnojamojo kultūros paveldo klausimai, teikti pasiūlymus;
4. prireikus kviesti į posėdžius kitų sričių reikalingus specialistus, galinčius pateikti išvadas dėl svarstomų klausimų;
5. teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėms apie savo veiklą. ( Iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų).
Paskutinį kartą redaguota2014 - 06 - 03

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas