Titulinis
Projektų vykdymas
2011
2011 - 11 - 16

Įvairialypis ir daugiatautis Šalčininkų rajono kultūros paveldas

Resized-D2UB2-7c4c808a62fee9aa1b16f604f206936a.jpg
2011 m. VŠĮ „Ekonominių-socialinių tyrimų ir mokymų centras" vykdė projektą „Įvairialypio ir daugiataučio Šalčininkų rajono kultūros paveldo atvėrimas ir sklaida. Nuo paslėptų Pavlovo respublikos lobių iki žydų paveldo Eišiškėse", kurį dalinai finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Projekto metu buvo numatyti keturi renginiai, kurie sėkmingai įgyvendinti.
 
Rugsėjo 4 d. jausmingai ir pakiliai paminėta Europos Žydų kultūros diena „Pasitinkant ateitį", kurioje dalyvavo ir Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris. Buvo perskaityti pranešimai „Išlikęs žydų paveldas Eišiškėse" (Liudmila Jurgelevičienė, Eišiškių St. Rapalionio gimnazijos istorijos mokytoja), „Lietuvos žydai ir Izraelis" (doc. Dr. Algirdas Jakubčionis). Taip pat renginio metu buvo atidaryta fotografijų paroda „Kai dar skambėjo kaimynų jidiš", parengta panaudojant Nepriklausomų holokausto tyrimų archyvo rinkinių medžiagą, rodyti ir dokumentiniai filmai.
 
Ypatingai didelį pasisekimą turėjo pažintinis renginys „Turgelių lobiai: bažnyčios sieninė tapyba ir Pavlovo respublika". Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje giedojo vyrų choras „Vytis", buvo perskaitytas pranešimas „Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios sieninė tapyba" (dr. Neringa Makauskienė). Vėliau vykta į medinės architektūros paveldą – Vilkiškių dvarą, aplankyta merkinė (Pavlovo respublika, Merkinės dvaro liekanos). Turgelių P.K.Bžostovskio vidurinėje mokykloje vyko filmo „Sieninė tapyba" peržiūra. Taip pat čia buvo perskaityti pranešimai „Pavlovo respublikos patirtys" (Lucija Jurgelevič, Turgelių P.K.Bžostovskio vidurinės mokyklos direktorė, mokyklos paveldo muziejaus vedėja), „Socialinės atskirties mažinimas prieš 240 metų ir dabar" (Danas Arlauskas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos direktorius).
 
Ne mažiau įdomesnis buvo ir pažintinis renginys „Lietuvos istorinių dvarų, parkų apsauga", vykęs Jašiūnuose. Jame dalyvavo Užsienio reikalų viceministrė Asta Skaisgirytė-Liauškienė, Valstybinio Vilniaus Gaono muziejaus direktorius Markas Zingeris.
 
Buvo aplankytos senosios (mokslininkų) kapinės Jašiūnų miške, netoli Gojaus kaimo, kur pagerbti prie 70 metų holokausto aukomis tapę visi 575 žydų tautybės Jašiūnų gyventojai.
 
Jašiūnų parke, respublikinės reikšmės gamtos paminkle, įveistame dar XVIII a., parkotyrininkas Kęstutis Labanauskas pasakojo apie šio ir visos Lietuvos istorinių parkų apsaugą. Išklausyti pranešimai: „XVI-XVIII a. Radvilų istoriniai dvarai Lietuvoje: nuo Jašiūnų iki Nemunėlio Radviliškio" (dr. Deimantas Karvelis), „Kultūros paveldas šalia mūsų. Džiaugsmas ar išbandymas" (Kazimiež Karpič, Jašiūnų M. Galinskio vidurinės mokyklos direktorius).
 
Šio renginio metu ūkio ministrui Rimantui Žyliui buvo įteikta peticija „Dėl būtinybės atstatyti Jašiūnų dvaro ansamblį ir sutvarkyti dvaro parką"
 
Paskutinis pažintinis renginys „LDK didkių giminių kultūrinis paveldas Lietuvoje ir užsienyje" įvyko Šalčininkuose, K. Vagnerio dvaro rūmuose. Jo metu buvo perskaityti pranešimai „LDK didikų giminių rankraštinis ir kartografinis paveldas Lietuvoje ir užsienyje: Radvilų pėdsakais" (dr. Deimantas Karvelis), „Paveldas ir dvarų kultūra" (Algimantas Gražulis, Valstybinės kultūros paveldo komisijos Informacijos analizės tarnybos vyr. specialistas).
 
Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijos mokinių teatralizuotas vaidinimas apie Šalčininkų rajoną ir jį garsinančias asmenybes – Janą Sniadeckį, Adomą Mickevičių, Vagnerius, Pavlovo respubliką, Anną Krepštul, Žygimantą Augustą ir Barborą Radvilaitę nepaliko abejingų – žmonės plojo ir dėkojo mokiniams už įstabias akimirkas.
 
Paskutinį kartą redaguota2014 - 12 - 18

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas