Titulinis
Projektų vykdymas
2014
2015 - 04 - 28

Lietuvos etninė architektūra nuo seniausių laikų iki 1918 m.

Architektura_juodai baltas-c0617fe5b35566f247d56eaca8b7a36e.jpg
Lietuvos architektūros istorijos IV tomas „Lietuvos etninė architektūra nuo seniausių laikų iki 1918 m.“ yra tęstinio leidinio viena iš dalių ( pirmieji trys „Lietuvos architektūros istorijos“ tomai, skirti profesionaliajai architektūrai nušviesti, buvo išleisti 1987, 1994, 2000 m.). Knyga – kolektyvinė monografija, kurioje pateikiama Lietuvos etninės architektūros samprata, pagrįsta  kelių  paskutiniųjų dešimtmečių Lietuvos mokslininkų ­ Algės Jankevičienės, Rasos Bertašiūtės, Marijos Rupeikienės, Eligijaus Juvencijaus Morkūno, Dalės Puodžiukienės, Ilonos Burinskaitės, Lijanos Laužikaitės-Tagman, Vilmos Karvelytės–Balbierienės atliktais tyrimais ir studijomis. Knygoje siekta atskleisti kaimų, dvaro sodybų, sakralinių pastatų, miestelių ir bažnytkaimių gyvenamųjų, ūkinių, visuomeninių ir gamybinių pastatų architektūrinę (planavimo, kompozicijos, dekoro formų) raidą, susiejant ją su krašte vykusiais istoriniais ir sociokultūriniais procesais. Knygos gale yra trumpas etninių terminų žodynėlis (autorius Robertas Stunžinas), vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės (sudarytojas Kazys Misius).
 
Knyga paruošta Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institute. Knygos sudarytoja Dalė Puodžiukienė, mokslinė redaktorė Nijolė Lukšionytė. Monografija išleista leidykloje „Savastis“. Leidinio parengimą ir leidybą rėmė Lietuvos mokslo taryba, taip pat  Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros taryba. Knyga skirta paveldosaugos specialistams, architektams, šias sritis studijuojantiems ir visiems besidomintiems Lietuvos etnokultūros paveldu.

 

Paskutinį kartą redaguota2015 - 04 - 28

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas