Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2015 - 10 - 30

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros vertybės – Šilutės miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12331, kodas iki 2005-04-19 - U45) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, tvarkymo planas (toliau – specialusis planas).
 
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. Į-165 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. Į-117 ,,Dėl Šilutės miesto istorinės dalies(U45) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“ pakeitimo“.
 
Planavimo tikslas: užtikrinti Šilutės miesto istorinės daliesir jos teritorijos išsaugojimą, bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Šilutės miesto istorinės daliesteritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus, paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Šilutės miesto istorinės daliesteritorijoje bei apsaugos zonoje.
 
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2973; su vėlesniais pakeitimais) Šilutės miesto istorinės daliesspecialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@heritage.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8 5) 261 84 11; el. p: www.lpaminklai.lt., g.filipaviciene@lpaminklai.lt.
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano koncepcijos stadijoje parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html.
Su planavimo medžiaga taip pat galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@heritage.lt.
Paskutinį kartą redaguota2015 - 11 - 04

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas