Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2016 - 01 - 18

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – Vilniaus senamiesčio tvarkymo planą ir sprendinių viešinimo laikotarpio pratęsimą

Tęsiamas kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, kodas iki 2005-04-19 – U1P), nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano baigiamasis etapas.
Sprendinių viešinimo laikotarpio pabaiga Kultūros ministerijos nurodymu pratęsiama iki 2016-02-01.
 
Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. Į-440 „Dėl Vilniau senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“ (su vėlesniu pakeitimu) (toliau – specialusis planas).
 
Planavimo tikslas: užtikrinti Vilniaus senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždavinys: nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Vilniaus senamiesčio teritorijoje ir apsaugos zonoje.
 
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Vilniaus senamiesčio specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2008 m.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD) Vilniaus skyrius, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 10 15, (8-5) 210 98 46, el. paštas vilnius@heritage.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8 5) 273 46 85; el. p: www.lpaminklai.lt.; g.filipaviciene@lpaminklai.lt; Vincas.Brezgys@vplanas.lt.
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/news/2005/388/Vilniaus-senamiescio-tvarkymo-plano-sprendiniai-Unikalus-kodas-16073/d,pagrindinis.html.
Su ,,popierinėmis“ planavimo medžiagos versijomis galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo – KPD Vilniaus skyriaus patalpose, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. (8-5) 273 10 15, (8-5) 210 98 46, el. paštas vilnius@heritage.lt, Kultūros ministerijoje, tel.  (8-5) 219 3459 ir Vilniaus Senamiesčio Atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, Vilnius, tel. (8-5) 212 2535.
 
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui KPD Vilniaus skyriui, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 10 15, (8-5) 210 98 46, el. paštas vilnius@heritage.lt iki 2016-02-01.
Paskutinį kartą redaguota2016 - 01 - 18

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas