Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2014 - 02 - 27

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Pradedamas kultūros paveldo vietovės – Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, kitas kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano (toliau – specialusis planas) baigiamasis etapas.
 
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. Į-305 bei 2014 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. Į-43 „Dėl kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. Į-305 ,,Dėl Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“ pakeitimo“.

Planavimo tikslas – užtikrinti Ukmergės senamiesčio išsaugojimą, bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždavinys – nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Ukmergės senamiestyje ir jo apsaugos zonoje.
 
Planavimo tvarka: vadovaujantis Kultūros ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys (Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 275 42 21, el.p. vilnius@heritage.lt, tel. (8 340) 513 32, loreta@heritage.lt,
 
Specialiojo plano rengėjas: UAB ,,Kelprojektas“ I. Kanto gatvė 25, Kaunas 44002; tel. 8 655 03212; el. p. i.vaskeliene@gmail.com,
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje: http://www.kpd.lt/lt/taxonomy/term/108.
 
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose: Vytauto g. 88/Šviesos g. 11, Ukmergė tel. (8 340) 513 32, loreta@heritage.lt. bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos patalpose, Kęstučio a. 3, Ukmergė.
 
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui iki 2014-03-25, Kęstučio a. 3, Ukmergė tel. (8 340) 60350, a.dziugas@ukmerge.lt.
Paskutinį kartą redaguota2014 - 06 - 03

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas