Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2014 - 02 - 06

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo objekto – Rietavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 449, buvęs kodas G364K) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).
 
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. Į-129 ,,Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objekto – Rietavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 449, buvęs kodas G364K) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“.
 
Planavimo tikslai – užtikrinti Rietavo dvaro sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą, bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždaviniai – nustatyti Rietavo dvaro sodybos teritorijos ir apsaugos zonos ribas bei paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Rietavo dvaro sodyboje, jos teritorijoje ir apsaugos zonoje.
 
Planavimo tvarka: vadovaujantis Kultūros ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinis padalinys, Gėlių g. 1, LT-87111 Telšiai, tel. (8-444) 5 14 67, telsiai@heritage.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas: UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnius; tel. (8 5) 261 84 11; el. p. marija@pri.lt.
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano koncepcijos stadijoje parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/taxonomy/term/108.
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Gėlių g. 1, LT-87111 Telšiai, tel. (8-444) 5 14 67, telsiai@heritage.lt.
Paskutinį kartą redaguota2014 - 06 - 03

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas