Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2014 - 10 - 27

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Tęsiamas kultūros paveldo objekto – Liubavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 899), Vilniaus r. sav, Liubavo k., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano bei paveldotvarkos projekto baigiamasis etapas.
 
2014-10-28
 
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. Į-93 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objekto – Liubavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 899), Vilniaus r. sav., Liubavo k., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“ (Žin., 2012, Nr.34-1682).
 
Planavimo tikslai:
1. Teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano: užtikrinti Liubavo dvaro sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą;
2. Paveldotvarkos projekto: užtikrinti Liubavo dvaro sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą bei Liubavo dvaro sodybos teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždaviniai:
1. Teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano: nustatyti (patikslinti) Liubavo dvaro sodybos teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus;
2. Paveldotvarkos projekto: nustatyti (patikslinti) paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Liubavo dvaro sodybos teritorijoje bei apsaugos zonoje.

Planavimo tvarka: vadovaujantis Kultūros ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ specialieji planai rengiami supaprastinta tvarka.
Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 272 40 69, el. paštas vilnius@heritage.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8 5) 273 46 85; el. p: www.lpaminklai.lt.; g.filipaviciene@lpaminklai.lt;
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje: http://www.kpd.lt/lt/taxonomy/term/108.
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose: Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 272 40 69, el. paštas vilnius@heritage.lt.
 
 Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui iki 2014-11-12
Paskutinį kartą redaguota2014 - 10 - 27

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas