Titulinis
Specialieji planai
Įsakymai
2016 - 04 - 14

ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS - BIRŠTONO MIESTO ISTORINĖS DALIES (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 4072) INICIAVIMO SKELBTI VALSTYBĖS SAUGOMA BEI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS - BIRŠTONO MIESTO ISTORINĖS DALIES (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 4072) INICIAVIMO SKELBTI VALSTYBĖS SAUGOMA BEI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO
2016 m. balandžio 5 d. Nr. Į-107
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 6 punktu, 10 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Prioritetinių kultūros paveldo vietovių, kurioms reikalinga 2016-2018 m. parengti specialiuosius planus, sąrašą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2016-03-01 įsakymu Nr. 58 ,,Dėl prioritetinių kultūros paveldo vietovių, kurioms reikalinga 2016-2018 m. parengti specialiuosius planus, sąrašo patvirtinimo":
1. Inicijuoju kultūros paveldo vietovės – Birštono miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 4072) skelbimą valstybės saugoma.
2. Inicijuoju kultūros paveldo vietovės – Birštono miesto istorinės dalies, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo plano rengimo procesą.
3. Registruoju šį įsakymą Kultūros vertybių registre.

Direktorė Diana Varnaitė

Paskutinį kartą redaguota2016 - 04 - 14

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas