Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2013 - 06 - 19

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo objekto – Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnio su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 23819, buvęs kodas A525KP), Kupiškio r. sav, Kupiškio m. (Kupiškio sen.), nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas.
 
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. Į-501 „Dėl kultūros paveldo objekto – Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnio su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 23819, buvęs kodas A525KP), Kupiškio r. sav., Kupiškio m. (Kupiškio sen.), nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo“ (Žin., 2010, Nr.151-7741).
 
Planavimo tikslai:
1. Teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano: užtikrinti Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnio su gyvenviete ir jo teritorijos išsaugojimą;
2. Paveldotvarkos projekto: užtikrinti Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnio su gyvenviete ir jo teritorijos išsaugojimą bei Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnio su gyvenviete teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždaviniai:
1. Teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano: nustatyti (pakeisti) Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnio su gyvenviete teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus;
2. Paveldotvarkos projekto: nustatyti (pakeisti) paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnyje su gyvenviete, jo teritorijoje bei apsaugos zonoje.
 
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973; 2008, Nr. 144-5797; 2009, Nr. 46-1824; 2009, Nr. 137-6044) specialieji planai rengiami supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia - 2010 m.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys (Laisvės a. 1, LT-35175 Panevėžys, tel./faks. (8 45) 58 17 80, el.paštas: panevezystp@heritage.lt).
 
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnius, tel.: (8 5) 262 48 82; faks. (8 5) 212 44 45, el. p: ofisas@pri.lt; giedrem@pri.lt.
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano koncepcijos stadijoje parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje: http://www.kpd.lt/lt/taxonomy/term/108.
Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose: Laisvės a. 1, LT-35175 Panevėžys, tel./faks. (8 45) 58 17 80, el.paštas: panevezystp@heritage.lt.
Paskutinį kartą redaguota2014 - 06 - 03

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas