Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2012 - 08 - 16

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16057, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – paveldotvarkos projektas.
 
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. Į-440 „Dėl Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16057, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“ (Žin., 2008, Nr.130-5013).
 
Planavimo tikslas: užtikrinti Vilniaus senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą bei taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždavinys: nustatyti paveldotvarkos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Vilniaus senamiesčio teritorijoje bei apsaugos zonoje.
 
Planavimo tvarka: vadovaujantis Kultūros ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2973; 2008, Nr. 144-5797; 2009, Nr. 46-1824; 2009, Nr. 137-6044) Vilniaus senamiesčio specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2008 m.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56; faks. (8-5) 272 40 58; el.paštas centras@heritage.lt.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys (Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 275 42 21, el.paštas: vilnius@heritage.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano koncepcijos stadijoje parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje: http://www.kpd.lt/lt/taxonomy/term/108.
Su planavimo medžiaga taip pat galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose: Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 275 42 21, el.paštas: vilnius@heritage.lt.
Paskutinį kartą redaguota2014 - 06 - 03

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas