Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2010 - 03 - 05

Informacinis pranešimas apie nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį teritorijų planavimą

Rengiamas kultūros paveldo vertybės – Telšių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17113, buvęs kodas U32), rajono lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas
 
Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. Į-194 „Dėl Telšių senamiesčio (unikalus kodas 17113, buvęs kodas U32) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“ (Žin., 2008, Nr. 65-2500; 2008, Nr. 127-4882).
 
Planavimo tikslas: užtikrinti Telšių senamiesčio teritorijos išsaugojimą.
 
Planavimo uždaviniai: nustatyti (patikslinti) Telšių senamiesčio teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus.
 
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973; 2008, Nr. 144-5797; 2009, Nr. 46-1824; 2009, Nr. 137-6044) Telšių senamiesčio specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2008 m.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinis padalinys, Gėlių g. 1, LT-87111 Telšiai, tel./faks.: (8 444) 514 67; el. p. telsiai@heritage.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8 5) 273 46 85, www.lpaminklai.lt; el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt., UAB ,,Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel.: (8 5) 278 84 82; el.p. info@s-strategija.lt.
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano koncepcijos pagrindinis brėžinys eksponuojamas planavimo organizatoriaus interneto svetainėje http://www.kpd.lt/lt/taxonomy/term/108.
Su specialiojo plano koncepcijos stadijoje parengtais sprendiniais ir kita medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Gėlių g. 1, LT-87111 Telšiai, tel./faks.: (8 444) 514 67; el. p. telsiai@heritage.lt.
 
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui.
Paskutinį kartą redaguota2014 - 06 - 03

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas