Titulinis
Naujienos
2016 - 04 - 16

Klaipėdoje susitiko Baltijos jūros regiono šalių povandeninio kultūros paveldo specialistai

Nuotrauka_Klaipeda-e0211e8a61b3c9a9ced9b809f7231ee1.jpg
Šių metų balandžio 14-15 dienomis Klaipėdoje Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) surengė Baltijos jūros regiono šalių (BJRŠ) kultūros paveldo monitoringo grupės (toliau – Monitoringo grupė) Povandeninio kultūros paveldo darbo grupės posėdį, kuriame dalyvavo Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos Suomijos ir Švedijos atstovai.
 

Šiemet tai buvo pirmasis šios darbo grupės posėdis ir antrasis Lietuvoje po ilgos pertraukos. Lietuvai šioje darbo grupėje atstovauja Departamento deleguotas atstovas - Klaipėdos universiteto prof. habil. dr. Vladas Žulkus; posėdyje taip pat dalyvavo Departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius Laisvūnas Kavaliauskas, kuris yra ir Monitoringo grupės Jūrinio paveldo ir pakrančių apsaugos darbo grupės narys.

 

Pasitarimo metu Švedijos atstovai pristatė dujotiekio Nord Stream 2 trasos jūros dugno tyrimo rezultatus. Vykdant Nord Stream 1 ir Nord Stream 2 projektus, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Danijos ir Vokietijos vandenyse buvo aptikti net 77 XVII-XX a. nuskendę laivai ir senovinių laivų užtvarų reliktai Vokietijos priekrantės vandenyse.

 

Dalyviai diskutavo aktualiais povandeninio kultūros paveldo apsaugos klausimai, buvo aptarti darbo grupės einamieji darbai ir projektai, pasirengimas 6-ajam BJRŠ forumui Kylyje, (Vokietija), kuriame darbo grupė pristatys 10 stendinių pranešimų apie naujųjų laikų nuskendusius laivus Baltijoje. Vienas stendas bus skirtas netoli Palangos krantų 1944 m. nuskandintam laivui „Füsilier“ (stendo autorius – Vladas Žulkus).

 

Pasitarimo dalyviai referavo apie Baltijos valstybėse atliktus darbus, vykdomus ir rengiamus projektus povandeninės archeologijos srityje.

 

Suomijos ir Estijos atstovai pristatė projektines veiklas, kuriose kviečiamos dalyvauti visos Baltijos valstybės. Interreginio USHer projekto (Evaluating the Universal Value of the Submerged Heritage of the Baltic Sea) pagrindinis tikslas yra identifikuoti povandeninį paveldą, įvertinti jo išlikimo sąlygas, plėtoti ir stiprinti Baltijos valstybių bendradarbiavimą povandeninio kultūros paveldo srityje ir didinti šio paveldo prieinamumą visuomenei. Vienas iš projekto tikslų yra siekti, kad Baltijos jūros povandeninis kultūros paveldas būtų įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašus. Aptarti ir kiti projektai, kurių tikslas yra bendradarbiavimas povandeninio kultūros paveldo tyrimų ir išsaugojimo srityje, povandeninio kultūros paveldo sąsajos su Baltijos istoriniais kultūros keliais.

 

Lietuvos atstovas V. Žulkus informavo apie Klaipėdos uosto pietinės dalies ir įplaukos kanalo bei molų statybos rekonstrukcijos projektą ir su tuo susijusius povandeninius tyrimus. Buvo pristatytas Klaipėdos universiteto parengtas projektas „Lietuvos karo laivas „Prezidentas Smetona“ (karo laivo „Prezidentas Smetona“ ir kitų Estijos vandenyse nuskendusių Nepriklausomos Lietuvos laivų paieškos ir tyrimai)“ ir informuota, kad projektui jau yra skirtas dalinis finansavimas. Estijos atstovai patikino, kad jie dalyvaus šiame projekte ir Estijos nacionalinis paveldo departamentas duos atitinkamus leidimus tyrimams Estijos teritoriniuose vandenyse.

 

Pasitarimo dalyviai apžiūrėjo Klaipėdos universiteto burlaivį „Brabander“, kur buvo supažindinti su burlaivio veikla ir plaukiojimo planais 2016 metais.

 

 

Povandeninio kultūros paveldo darbo grupė sprendžia aktualias povandeninio paveldo (nuskendusių laivų, uostų bei pakrančių gyvenviečių liekanų) apsaugos, tyrimų ir tvarkymo problemas, vykdo bendrus projektus, informuoja visuomenę apie povandeninę archeologiją. Bendromis pastangomis buvo parengtas Gerosios praktikos kodeksas dėl Povandeninio kultūros paveldo tvarkymo Baltijos jūros regione (The Code of Good Practice for the Management of the Underwater Cultural Heritage in the Baltic Sea Region).

 

 

Daugiau informacijos galima rasti http://mg.kpd.lt/LT/9/UNDERWATER-HERITAGE.htm

 
 
Paskutinį kartą redaguota2016 - 04 - 26

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas