Titulinis
Naujienos
2014 - 06 - 04

Vilniaus Švč. Trejybės bazilijonų unitų bažnyčios 500 metų jubiliejaus proga – šventinių iškilmių bei renginių savaitgalis

Švč. Trejybės bažnyčia-9d8f281fa907b4e5a137f445b819a238.jpg
Birželio 7-9 d. vyks renginiai skirti Vilniaus Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios, priklausančioms bazilijonams unitams, 500 metų jubiliejui.
 
Per 500 metų nuo tuomet, kai dabartinės Švč. Trejybės bažnyčios vietoje buvo pastatyta mūrinė cerkvė, Bazilijonams unitams, rytų apeigų katalikų ordinui, vienuolynas priklausė bene ilgiausiai. Pirmąsyk broliams ji buvo atiduota dar 1595 m. Ordino pagrindu įsikūrusi Unitų Bažnyčia išsiskyrė tuo, jog tarsi jungė Rytų ir Vakarų krikščionių bažnyčias: pripažino Romos popiežiaus viršenybę ir pagrindines katalikų tikėjimo dogmas, tačiau puoselėjo tradicines rytų apeigas ir pamaldas laikė slaviškai.
 
Daugiau nei du šimtmečius nuo XVI a. pabaigos unitai LDK teritorijoje veikė kaip atsidavę ganytojai ir švietėjai, leido religines knygas lotynų, rusų, ukrainiečių, lenkų ir lietuvių kalbomis. Pasak istorikų XVIII a. antroje pusėje kunigaikštystėje buvo atidaryti daugiau nei 150 Bazilijonų vienuolynų, kuriems priklausė apie 1280 vienuolių, iš jų - 944 kunigai. Vienuolių prie parapijų įsteigtas mokyklas tuo metu lankė apie 35 tūkst. vaikų. Deja, didžiąją dalį Lietuvos ir Lenkijos valstybės užvaldžius Rusijos impeijai, į jos teritoriją patekę Bazilijonų vienuolynai caro įsakymu buvo uždaryti. Persekiojimai tęsėsi ir sovietmečiu: tuomet Bazilijonai unitai veikė pogrindyje.
 
Istoriškai bazilijonams priklausiusi Švč. Trejybės bažnyčia 1994 m. jiems buvo grąžinta, tačiau šiandieną jos būklė itin prasta. Bažnyčios pagrindinio stogo dalies danga pažeista korozijos, o laiku jos nesutvarkius ši problema gali kelti grėsmę visam pastatui: į vidų patenkanti drėgmė ilgainiui pažeistų sienas, tinką, vertingą sieninę tapybą.
 
Atsižvelgdamas į šio turtingą unitų istoriją Lietuvoje įkūnijančio kultūros paveldo objekto vertę bei pavojingą jo būklę pagalbą Šv. Juozapato Bazilijonų ordinui, kuriam šiuo metu priklauso Švč. Trejybės bažnyčia, pasiūlė Kultūros paveldo departamentas (toliau – Departamentas). Institucijai paskyrus beveik 62 tūkst. Lt., ir dar 5 tūkstančiais prisidėjus broliams, buvo parengtas bažnyčios stogo ir bokštelių tvarkybos darbų projektas. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų metu numatyta remontuoti stogo medines konstrukcijas, keisti skardos dangą, atlikti lietaus vandens nuvedimo sistemos remontą, bokštelių ir karnizų fragmentinį mūro ir tinko remontą, įrengti žaibosaugos sistemą. Departamentas šiems darbams skyrė 300 tūkst., likusias išlaidas, 5 tūkst. Lt., padengs Bazilijonų ordinas.
 
Istoriniuose šaltiniuose minima, jog medinė cerkvė Švč. Trejybės bažnyčios vietoje stovėjusi nuo XIV a. vid., Algirdo laikų. Sekančio šimtmečio pradžioje cerkvę ir vienuolyną sunaikinus gaisrui, pastatai buvo atkurta pagal J. K. Glaubico projektą. Vienuolynas pasistiepė dviem aukštais, pietinėje dalyje iškilo naujas keturaukštis jo korpusas. Šventovė tapo trinavė, buvo prailginta, pastatyti rytiniai rokokiniai bokšteliai ir žymieji barokiniai „Bazilijonų vartai". 1869 m. pakeistas pagrindinis bažnyčios fasadas, suteikiant jam stačiatikių kulto pastatams būdingų bruožų, ant stogo pastatytas kupolas. Nuo tų laikų cerkvės siluetas bei interjeras keitėsi dar nesyk.
 
Deja, nei šventovėje buvę 9 puošnūs altoriai su paveikslais, nei daugelis skliautus, sienas bei piliorius puošusi XVII a. sieninės tapybos darbų iki mūsų dienų neišliko. Nūnai galima pastebėti tik pastarųjų likučius. Vis dėlto Bazilijonų vienuolyno architektūros ansamblis ir jame išlikę meno kūriniai bei jų fragmentai nepaprastai vertingi: jie įkūnija bažnytinės Unijos ir unijinės bazilijonų vienuolijos fenomeną, jungiantį ir leidžiantį laisvai tarpti vienai šalia kitos Rytų ir Vakarų krikščionybės tradicijoms. Šiandieną Bazilijonų provincijos veikia ne tik Lietuvoje, tačiau ir Argentinoje, Brazilijoje, JAV, Kanadoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Ukrainoje ir Vengrijoje.
 
Šį savaitgalį bazilijonų unitų bažnyčios 500 metų jubiliejaus proga bus laikomos šventinės mišios, demonstruojama fotografijų paroda, vyks procesija ir choro „Cantemus" koncertas, nuskambės apaštališkojo nuncijaus sveikinimas bei brolių Bazilijonų giesmės. Su detalesne minėjimo programa galite susipažinti čia.
 
Kviečiame dalyvauti jubiliejaus renginiuose ir gyvai susipažinti su Švč. Trejybės unitų bažnyčia, paskutine Vilniuje išlikusia šventove lig šiol reprezentuojančia ir saugančia kadais čia klestėjusio bazilijonų unitų ordino tradicijas, jų puoselėtą kultūrą.
 
 
Švč. Trejybės bažnyčia Vilniuje - čia pamaldos vyksta ukrainiečių kalba. Dianos Varnaitės nuotrauka Į bažnyčios ir vienuolyno ansamblį patenkama per Bazilijonų vartus. Dianos Varnaitės nuotrauka Artėjant link bažnyčios pasitinka antri vartai. Dianos Varnaitės nuotrauka Bazilijonų ansamblio varpinė. Dianos Varnaitės nuotrauka Švč. Trejybės bažnyčioje. Dianos Varnaitės nuotrauka
 
Paskutinį kartą redaguota2014 - 06 - 05

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas