Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2016 - 11 - 22

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Baigiamas rengti kultūros paveldo vertybės – Rusnės miesto istorinės dalies, vad. Skirvytėle (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10304, kodas iki 2005-04-19 - U47) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, tvarkymo planas (toliau – specialusis planas).
 
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. Į-167 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. Į-191 ,,Dėl Rusnės miesto istorinės dalies, vad. Skirvytėle(unikalus kodas 10304, buvęs kodas U47) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“ pakeitimo“.
 
Planavimo tikslas: užtikrinti Rusnės miesto istorinės dalies, vad. Skirvytėle ir jos teritorijos išsaugojimą, bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Rusnės miesto istorinės dalies, vad. Skirvytėle teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus, paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Rusnės miesto istorinės dalies, vad. Skirvytėleteritorijoje bei apsaugos zonoje.
 
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ Rusnės miesto istorinės dalies, vad. Skirvytėle specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@heritage.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8 5) 261 84 11; el. p: www.lpaminklai.lt., g.filipaviciene@lpaminklai.lt.
 
Galimybės susipažinti su baigiamu rengti specialiuoju planu: Specialiojo plano parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html.
Su planavimo medžiaga taip pat galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@heritage.lt.
 
Paskutinį kartą redaguota2016 - 11 - 22

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas