Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų dokumentai
2014 - 02 - 27

2014 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. Į-47 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ANTROSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDĖTIES
 
2014 m. vasario 27 d. Nr. Į-47
Vilnius
 

Vadovaudamasi Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo, 9 punktu:

 

1. S u d a r a u 4 metų laikotarpiui šios sudėties Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrąją nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą (toliau – Taryba):

 

Liutauras Nekrošius – humanitarinių mokslų daktaras, diplomas DA 000193 (2009-02-26, registracijos Nr. A0193); specializacija Taryboje – architektūrinis nekilnojamasis kultūros paveldas,

Dalia Dijokienė – humanitarinių mokslų daktarė, diplomas DA 011638 (2003-01-17, registracijos Nr. 018826); specializacija Taryboje – architektūrinis ir urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas,

Justina Poškienė – humanitarinių mokslų daktarė, diplomas DA 011290 (2003-01-07, registracijos Nr. 018794); specializacija Taryboje – archeologinis nekilnojamasis kultūros paveldas,

Eligijus Raila – humanitarinių mokslų daktaras, diplomas DA 004080 (1996-02-06, registracijos Nr. 014780); specializacija Taryboje – istorinis, memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas,

Dangiras Mačiulis – humanitarinių mokslų daktaras, diplomas DA 011776 (2003-02-21, registracijos Nr. 018882); specializacija Taryboje – istorinis, memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas,

Skirmantė Smilingytė-Žeimienė – humanitarinių mokslų daktarė, diplomas DA 012614 (2004-07-21, registracijos Nr. 019508); specializacija Taryboje – dailės nekilnojamasis kultūros paveldas,

Irena Staniūnienė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, veiklos rūšis: paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija – architektūrinis, urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas, ekspertizės specialisto kategorija, atestatas Nr. 1380, išduotas 2010-08-19; specializacija Taryboje – architektūrinis ir urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

 

2. S k i r i u Aušrą Valvonienę, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vyriausiąją specialistę, Tarybos sekretore.

 

Direktorė                                                                   Diana Varnaitė

Paskutinį kartą redaguota2016 - 12 - 22

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas