Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų dokumentai
2014 - 03 - 25

2014 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. Į-70 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS PENKTOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDARYMO
 
2014 m. kovo 25 d. Nr. Į-70
Vilnius
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo", 9 punktu:

 

1. S u d a r a u 4 metų laikotarpiui šios sudėties Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktąją nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą (toliau – Taryba):

 

Arūnas Bubnys – humanitarinių mokslų daktaras, diplomas DA 002361 (1994-05-31, registracijos Nr. 008722); specializacija Taryboje – istorinis, memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

Edita Jankauskienė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, veiklos rūšis: paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija – istorinis, memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas, ekspertizės specialisto kategorija, atestatas Nr. 2760, išduotas 2014-02-19; specializacija Taryboje – istorinis, memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

Salvijus Kulevičius - humanitarinių mokslų daktaras, diplomas VVNr. 000775 (2010-10-05, registracijos Nr. 719); specializacija Taryboje – istorinis, memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

Mindaugas Paknys – humanitarinių mokslų daktaras, diplomas DA 011303 (2002-04-24, registracijos Nr. 018431); specializacija Taryboje – dailės, istorinis, memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas,

Virgilijus Pugačiauskas – humanitarinių mokslų daktaras, diplomas DA 008045 (1996-11-12, registracijos Nr. 015206); specializacija Taryboje – istorinis, memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas,

Rita Vėlyvienė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, veiklos rūšis: paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija – architektūrinis, urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas, ekspertizės specialisto kategorija, atestatas Nr. 1933, išduotas 2011-06-20; specializacija Taryboje – architektūrinis, urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

Audronė Vyšniauskienė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, veiklos rūšis: paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija – istorinis, memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas, ekspertizės specialisto kategorija, atestatas Nr. 2755, išduotas 2014-02-10; specializacija Taryboje – istorinis, memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

 

2. S k i r i u Aušrą Valvonienę, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vyriausiąją specialistę, Tarybos sekretore.

 

Direktorė                                                               Diana Varnaitė

Paskutinį kartą redaguota2016 - 12 - 22

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas