Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų dokumentai
2015 - 04 - 10

2015 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. Į-86 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KETVIRTOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDARYMO
 
2015 m. balandžio 10 d. Nr. Į-86
Vilnius
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo", 9 punktu:

 

1. S u d a r a u 4 metų laikotarpiui šios sudėties Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtąją nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą (toliau – Taryba):

 

Albinas Kuncevičius - humanitarinių mokslų daktaras, specializacija Taryboje – archeologinis, povandeninis, mitologinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

Gintautas Zabiela - humanitarinių mokslų daktaras, specializacija Taryboje – archeologinis, povandeninis, mitologinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

Andra Simniškytė-Strimaitienė - humanitarinių mokslų daktarė, specializacija Taryboje – archeologinis, povandeninis, mitologinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

Laurynas Kurila - humanitarinių mokslų daktaras, specializacija Taryboje – archeologinis, povandeninis, mitologinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

Rokas Vengalis - humanitarinių mokslų daktaras, specializacija Taryboje – archeologinis, povandeninis, mitologinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

Linas Girlevičius - humanitarinių mokslų daktaras, specializacija Taryboje – archeologinis, povandeninis, mitologinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

Manvydas Vitkūnas - humanitarinių mokslų daktaras, specializacija Taryboje – archeologinis, povandeninis, mitologinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

Gytis Piličiauskas - humanitarinių mokslų daktaras, specializacija Taryboje – archeologinis, povandeninis, mitologinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

2. Neteko galios nuo 2015-06-09
Punkto naikinimas:
Nr. Į-130, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-09009
 
3. S k i r i u Dovilę Urbonavičiūtę-Jankauskienę, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę, Tarybos sekretore
Papildyta punktu:
Nr. Į-130, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-09009
 
4. Nustatau, kad Tarybos veikla organizuojama Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo", nustatyta tvarka.
Papildyta punktu:
Nr. Į-352, 2016-11-28, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27692
 

Direktorė                                       Diana Varnaitė

 

Pakeitimai:

 

1.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Įsakymas
Nr. Į-130, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-09009
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. Į-86 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo" pakeitimo
 
2.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Įsakymas
Nr. Į-352, 2016-11-28, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27692
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. Į-86 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo" pakeitimo
Paskutinį kartą redaguota2016 - 12 - 22

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas