Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų dokumentai
2015 - 05 - 06

2015 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. Į-112 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS PIRMOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDARYMO
 
2015 m. gegužės 6 d. Nr. Į-112
Vilnius
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo", 9 punktu bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų, patvirtintų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. Į-9 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo", 7 punktu:

 

1. S u d a r a u 4 metų laikotarpiui šios sudėties Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmąją nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą (toliau – Taryba):

 

Ramūnas Kondratas - humanitarinių mokslų daktaras, specializacija Taryboje – istorinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Inga Zakšauskienė - humanitarinių mokslų daktarė, specializacija Taryboje – istorinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Arūnas Boruta - architektūrinio nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertas, specializacija Taryboje – architektūrinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Audronė Šolienė - architektūrinio nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertas, specializacija Taryboje – architektūrinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Inesa Alistratovaitė - Kurtinaitienė - humanitarinių mokslų daktarė, specializacija Taryboje – architektūrinis ir urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Ilona Vaškevičiūtė - humanitarinių mokslų daktarė, specializacija Taryboje – archeologinis, povandeninis, mitologinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Eligijus Juvencijus Morkūnas - humanitarinių mokslų daktaras, specializacija Taryboje – inžinierinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Rasa Butvilaitė - Petrauskienė - humanitarinių mokslų daktarė, specializacija Taryboje – dailės nekilnojamasis kultūros paveldas;

Kęstutis Lupeikis - humanitarinių mokslų daktaras, specializacija Taryboje – dailės nekilnojamasis kultūros paveldas;

Romas Pakalnis - humanitarinių mokslų daktaras, specializacija Taryboje – želdynų ir kraštovaizdžio nekilnojamasis kultūros paveldas.

 

2. S k i r i u Ritą Kuncevičienę, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę, Tarybos sekretore.

 

Direktorė                                                          Diana Varnaitė

Paskutinį kartą redaguota2016 - 12 - 22

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas