Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų dokumentai
2015 - 08 - 25

2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. Į-189 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS TREČIOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDARYMO
 
2015 m. rugpjūčio 25 d. Nr. Į-189
Vilnius
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo", 9 punktu bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų, patvirtintų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. Į-9 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo", 7 punktu:

 

1. S u d a r a u 4 metų laikotarpiui šios sudėties Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiąją nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą (toliau – Taryba):

 

prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas, specializacija Taryboje – nekilnojamasis kultūros paveldas;
doc. dr. Vaidas Petrulis, specializacija Taryboje – nekilnojamasis kultūros paveldas;
prof. dr. Kęstutis Zaleckis, specializacija Taryboje – kraštovaizdis, urbanistika, nekilnojamasis kultūros paveldas;
prof. dr. Jonas Vaičenonis, specializacija Taryboje – istorinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas;
doc. dr. Mindaugas Bertašius, specializacija Taryboje – archeologinis ir mitologinis nekilnojamasis kultūros paveldas;
dr. Raimonda Norkutė, specializacija Taryboje – dailė ir nekilnojamasis kultūros paveldas;
prof. dr. Valdas Rakutis, specializacija Taryboje - istorinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas.
 

2. S k i r i u Sigitą Kasparaitę, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus vyriausiąją specialistę, Tarybos sekretore.

 
Juridinio skyriaus vedėjas,
pavaduojantis direktorių                                                   Andrius Vaicekauska
Paskutinį kartą redaguota2016 - 12 - 22

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas