Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2017 - 05 - 25

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Baigiami rengti kultūros paveldo vertybės – Rusnės mstl. istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2933, kodas iki 2005-04-19 – U46) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei tvarkymo planas (toliau – specialusis planas).
 
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. Į-166 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. Į-192 ,,Dėl Rusnės miesto istorinės dalies(unikalus kodas 2933, buvęs kodas U46) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“ pakeitimo“.
 
Planavimo tikslas: užtikrinti Rusnės mstl. istorinės daliesir jos teritorijos išsaugojimą, bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Rusnės mstl. istorinės daliesteritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Rusnės mstl. istorinės daliesteritorijoje bei apsaugos zonoje.
 
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) Rusnės mstl. istorinės daliesspecialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@kpd.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html.
 
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@kpd.lt.
 
Paskutinį kartą redaguota2017 - 05 - 25

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas