Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2017 - 09 - 22

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2017-09-26 posėdžiai

2017 rugsėjo 26 d. 9 val.  Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai. Planuojama svarstyti:
1. Bartkūniškio dvaro sodybos fragmentų komplekso (213), susidedančio iš:  rūmų, namo, malūno, tvarto, Barkūniškio k., Krakių sen., Kėdainių r. sav. duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
2. Zacišės dvaro sodybos fragmentų komplekso (220), susidedančio iš: rūmų ir namo, Zacišių vs., Dotnuvos sen., Kėdainių raj. sav., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
3. Gumbių koplytėlės, Margių k., Šėtos sen., Kėdainių raj. sav., įrašymo į Kultūros vertybių registrą klausimas.
4. Aukupėnų, Zabielsčyznos dvaro sodybos fragmentų (u. k. 212),  susidedančių iš: rūmų,  oficinos, svirno, pirmo namo, antro namo, rūsio, parko, Aukupėnų k. 4, 5, 6, Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
5. Vaiškonių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 233), susidedančių iš: ponų namo, pirmo pastato, svirno, kalvės, malūno, esančios Vaiškonių k., Šėtos sen., Kėdainių r. sav., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
6. Teisinės apsaugos sodybai (12160) Kėdainių rajono sav., Gudžiūnų sen., Devynduonių k., reikalingumo klausimas. 
 
 1.  Teisinės apsaugos Jogailaičių dinastijos karalių skulptūroms (8) (7349, DR99), esančioms Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 2. Teisinės apsaugos Samuelio Paco memorialinei lentai su biustu (7353, DR103), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 3. Teisinės apsaugos vyskupo Jono Korvino-Kosakovskio memorialinei lentai (8151, DV153), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 4. Teisinės apsaugos horeljefams: „Šv. Dvasios atsiuntimas“, „Šv. Petras išgydo luošą“ (7343, DR93), esantiems Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 5. Teisinės apsaugos dekoratyvinėms jėzuitų šventųjų ir apaštalų skulptūroms (5) (7345, DR95), esančioms Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 6. Teisinės apsaugos centriniam altoriui su paveikslu (7357, DR107), esančiam Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 7. Teisinės apsaugos Vincento Kliučinskio memorialinei lentai (8155, DV157), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 8. Teisinės apsaugos Povilo Alšėniškio antkapiniam paminklui (7352, DR102), esančiam Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 9. Teisinės apsaugos sienų tapybai „Nukryžiavimas“ (15449, DV4518), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 10. Teisinės apsaugos skulptūrai „Matas Evangelistas“ (7338, DR88), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 11. Teisinės apsaugos skulptūrai „Abraomas“ (7340, DR90), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo bazilikoje Arkikatedros teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 12. Teisinės apsaugos Tomo Vavžeckio memorialinei lentai (8152, DR154), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 13. Teisinės apsaugos Lietuvos kanclerio Albrechto Goštauto antkapiniam paminklui (7351, DR101), esančiam Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 14. Teisinės apsaugos altoriui su skulptūriniu dekoru (7358, DR108), esančiam Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 15. Teisinės apsaugos figūriniam dekorui su barokiniu ornamentu (8147, DV149), esančiam Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 16. Teisinės apsaugos skulptūrai „Šv. Vladislovas“ (8149, DV151), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 17. Teisinės apsaugos skulptūrai „Morkus Evangelistas“ (7339, DR89), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 18. Teisinės apsaugos Katedros Šv. Kazimiero koplyčios įkūrimo lentai (7346, DR96), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 19. Teisinės apsaugos sieninei tapybai (8310, DV312), esančiai Šv. Jurgio bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 20. Teisinės apsaugos Jurgio Radvilos portretui (8311, DV313), esančiam Šv. Jurgio bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 21. Teisinės apsaugos Mikalojaus Radvilos portretui (8312, DV314), esančiam Šv. Jurgio bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 22. Teisinės apsaugos altoriams (4) su skulptūromis (8319, DV321), esantiems Šv. Jurgio bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 23. Teisinės apsaugos ornamentuotiems kryžiams (4) (7459, DR209), esantiems Šv. Jurgio bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 24. Teisinės apsaugos sakyklai su 2 skulptūromis ir paveikslu (7461, DR211), esančiai Šv. Jurgio bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 1. Teisinės apsaugos sieninei tapybai. Šv. Kazimiero gyvenimo scenos (4) (7335, DR85), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 2. Teisinės apsaugos skulptūrai „Dievo meilė“ (7348, DR98), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 3. Teisinės apsaugos dekoratyvinėms Lietuvos kunigaikščių skulptūroms (7) (7344, DR94), esančioms Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 4. Teisinės apsaugos vyskupo Vladislovo Bandurskio paminklui (8156, DV158), esančiam Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 5. Teisinės apsaugos altoriui su 2 skulptūromis, horeljefinėmis angelų galvutėmis (7359, DR109), esančiam Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 1. Teisinės apsaugos skulptūrai „Mozė“ (7341, DR91), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 2. Teisinės apsaugos skulptūrai „Lukas Evangelistas“ (7337, DR87), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 1. Teisinės apsaugos memorialinei lentai su bareljefais (8154, DV156), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 2. Teisinės apsaugos vyskupo Andriaus Klangevičiaus memorialinei lentai (8153, DV155), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 3. Teisinės apsaugos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto memorialinei lentai (8150, DV152), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 4. Teisinės apsaugos Šv. Kazimiero karstui (7276, DR26), esančiam Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 5. Teisinės apsaugos skulptūrai „Artimo meilė“ (7347, DR97), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 6. Teisinės apsaugos sakyklai (20007, DR1218), esančiai Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 1. Teisinės apsaugos ornamentuotoms bokštelių viršūnėms (2) (7460, DR210), esančioms Šv. Jurgio bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 2. Teisinės apsaugos Zigmanto Vazos portretui (8313, DV315), esančiam Šv. Jurgio bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
Paskutinį kartą redaguota2017 - 09 - 22

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas