Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2017 - 09 - 29

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2017-10-03 posėdžiai

2017 spalio 3 d. 9 val.  Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai. Planuojama svarstyti:
1. Banko „Hermis“ pastato (41813), esančio Jogailos g. 9A, Vilniuje įrašymo į Kultūros vertybių registrą klausimas.
2. Karaliaus Vilhelmo kanalo (25965, G263K1), susidedančio iš: Lankupių šliuzo (25966, G263K1), Stariškės tilto (25967, G263K2), Jokšų tilto (25968, G263K3), Lankupių šliuzo meistro sodybos namo (25969, G263K4), Lankupių šliuzo meistro sodybos ūkinio pastato (25970, G263K5), Lankupių šliuzo meistro sodybos tvarto (25971, G263K6), Šilutės raj., Klaipėdos raj., Klaipėdos m. duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
3.  Nidos švyturio statinių komplekso (41559), susidedančio iš: švyturio (41560), žibalo saugojimo rūsio (41561), švyturio prižiūrėtojo namo (41562), arklidės (41563), administracinio pastato (41564), kuro sandėlio (41565), esančio Taikos g. įrašymo į Kultūros vertybių registrą klausimas.
4. Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos (1368), Mačiuliškių k., Igliaukos sen., Marijampolės r. sav. apsaugos zonos apibrėžimo klausimas.
5. Jono Birškaus namo (37553), Klausmylių vs. Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. apsaugos zonos apibrėžimo klausimas.
6. Daniliškių Švč. Trejybės sentikių cerkvės (39585), Trakų rajono sav., Trakų sen., Daniliškių k. apsaugos zonos apibrėžimo klausimas.
 
 1. Teisinės apsaugos Nukryžiuotojo Jėzaus altoriui su skulptūrinėmis grupėmis (7633, P173K), esančio Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 2. Teisinės apsaugos Švč. Dievo Motinos Ėmimo į dangų altoriui (27690, P180), esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 3. Teisinės apsaugos durims (27701, P185), esančioms Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 4. Teisinės apsaugos Švč. Sakramento koplyčios sieninei tapybai (8562, P187K), esančiai Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 5. Teisinės apsaugos sieninei tapybai "Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus gyvenimo scenos" (7622, P186K), esančiai Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 6. Teisinės apsaugos Švč. Jėzaus Širdies (buv. Šv. Jono Nepomuko) altorius su skulptūra (27681, P175K), esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 7. Teisinės apsaugos Motiejaus Valančiaus biustui (8564, DV566), esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 8. Teisinės apsaugos vyskupo Mečislovo Paliulionio bareljefui (8569, DV571), esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 9. Teisinės apsaugos kompozitoriaus Juozo Naujalio bareljefui (8565, DV567), esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 10. Teisinės apsaugos sakyklai su skulptūra (7634, P181K, DR384), esančiai Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 11. Teisinės apsaugos Šv. Juozapo altoriui (27689, P179), esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 12. Teisinės apsaugos Švč. M. Marijos Širdies (buv. Šv. Petro) altoriui su skulptūra (27678, P174K), esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 13. Teisinės apsaugos Čenstakavos Dievo Motinos (buv. Šv. Teklės) altoriui (27684, P176), esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 14. Teisinės apsaugos vyskupo Gasparo Pelicijono Cirtauto bareljefui (8566, DV568), esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 15. Teisinės apsaugos Trijų karalių altoriui (27688, P178), esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 16. Teisinės apsaugos Jėzaus Krikšto altoriui su skulptūromis (27693, P182K), esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 17. Teisinės apsaugos sieninei tapybai „Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus gyvenimo scenos“ (7622, P186K, DR372), esančiai Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 18. Teisinės apsaugos Švč. Sakramento koplyčios sieninei tapybai (8562, P187K, DV564), esančiai Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 19. Teisinės apsaugos Vyskupo Pranciškaus Karevičiaus medalionui (8568, DV570), esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 20. Teisinės apsaugos durims (27700, P184) esančioms Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 21. Teisinės apsaugos Sopulingosios Dievo Motinos altoriui su tabernakuliu (27685, P177K), esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 22.  Teisinės apsaugos Vyskupo Merkelio Giedraičio medalionui (8567, DV569) esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 23.  Teisinės apsaugos Maironio antkapiniam paminklui (7625, DR375) esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 24.  Teisinės apsaugos baliustradai (27699, P183) esančiai Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 25. Teisinės apsaugos sieninei tapybai "Kristus tarp latrų" ("Nukryžiavimas") (7624, P188) esančiam Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 26. Teisinės apsaugos sieninei tapybai. Bažnyčios tėvai ir šventieji (4956, DR864), esančiai Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 27. Teisinės apsaugos sieninei tapybai (4955, DR863), esančiai Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 28. Teisinės apsaugos sieninei tapybai. Vienuolių ir šventųjų atvaizdai (4957, DR865), esančiai Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
Paskutinį kartą redaguota2017 - 09 - 29

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas