Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2017 - 10 - 06

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2017-10-10 posėdžiai

2017 spalio 10 d. 9 val.  Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai. Planuojama svarstyti:
1. Vilos ,,Hubertus“ (29876), Kalno 4, Juodkrantėje,  duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
2. Smeltės kaimo etnoarchitektūrinės sodybos (1447), Smeltės k., Kretingos r.,  duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
3. Hermano Blodės viešbučio (1242), Skruzdynės g. 2, Neringoje duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
4. Pastato (1179), Danės 17, Klaipėdoje duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
5. Koplytstulpio (14804), Užvėnų k., Klaipėdos r. duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
6. Teisinės apsaugos koplytstulpiui   (25229), Užvėnų k., Klaipėdos r. reikalingumo klausimas.
7. Teisinės apsaugos skulptūrai ,,Švč. Mergelė Marija Maloningoji“ (25230)  Užvėnų k., Klaipėdos reikalingumo klausimas.
8. Teisinės apsaugos skulptūrai ,,Šv. Vincentas“ (25232)  Užvėnų k., Klaipėdos reikalingumo klausimas.
9. Teisinės apsaugos koplytstulpiui su ornamentuotu kryželiu, Marijos, Šv. Juozapo, Šv. Roko ir Šv. Antano skulptūromis (u.k 14802, DV3891) , Stančaičių k., Klaipėdos r. teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
10. Teisinės apsaugos Koplytstulpiui su Marijos skulptūra (15035, DV4124), Stančaičių k., Klaipėdos r. teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
11. Teisinės apsaugos Koplytstulpiui su Šv. Juozapo, Šv. Benedikto, Šv. Domininkono ir Marijos Sopulingosios skulptūromis (13977, DV2831), Aušbikavo k., Šilutės r. teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
12. Teisinės apsaugos Koplytstulpiui su ornamentuotu kryželiu ir skulptūromis: Pieta su dviem angeliukais, Šv. Antano, Šv. Pranciškaus, Nukryžiuotojo, Šv. Roko, Šv. Juozapo su dviem angeliukais (15030, DV4119), Lelėnų k., Klaipėdos r. teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
13. Teisinės apsaugos Koplytstulpiui su skulptūrų kompozicija ,,Šv. šeima“ (15048, DV4137) – Medsėdžių k., Klaipėdos r. teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
14. Teisinės apsaugos Koplytėlei su ornamentuotu kryželiu ir Marijos Maloningosios skulptūra (15031, DV4120), Ližių k. pirmosiose kapinėse, Klaipėdos r. teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
15. Vandens malūnui u.k. 4840, S160-  Žaliojo kalno g. 6, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
16. Profesoriaus Jurgio Lebedžio tėviškės vietos (12160), Devynduonių k., Gudžiūnų sen., Kėdainių raj. duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
17. Kybartų geležinkelio stoties pirmojo statinių komplekso (27471), susidedančio iš geležinkelio stoties (27472), vandens bokšto (27473), sandėlio (27475), muitinės sandėlio (27476), muitinės ūkinio pastato (27477), muitinės pastato (27478), esančio Kudirkos Naumiesčio g. 4, J. Basanavičiaus g. 25, 29, 37 Kybartuose, Vilkaviškio r. sav., vizualinio apsaugos pozonio tikslinimo klausimas.
18. Kybartų geležinkelio stoties antrojo statinių komplekso (27479), susidedančio iš: siurblinės (27480), šulinio (27481), sandėlio (27482), esančio J. Basanavičiaus g. 16, 18, Kybartuose, Vilkaviškio r. sav., vizualinio apsaugos pozonio tikslinimo klausimas.
19. Kybartų geležinkelio stoties trečiojo statinių komplekso (27483), susidedančio iš: vagonų depo pastato (27484), ūkinio pastato (27485), esančio Kudirkos Naumiesčio  g. 2, Kybartuose, Vilkaviškio r. sav., vizualinio apsaugos pozonio tikslinimo klausimas.
20. Kybartų geležinkelio stoties ketvirtojo statinių komplekso (27486), susidedančio iš : transformatorinės (27486) ir pirties pastato (27488), esančio Kudirkos Naumiesčio g. 7, Dariaus ir Girėno g. 1a, Kybartai, Vilkaviškio r. sav., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
21. Marijampolės pirmosios pradžios mokyklos pastatas (16680), Bažnyčios g. 42, Marijampolė,  duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
22. Namo (16681), J. Bendoriaus g. 2, Marijampolė, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
23. Namo ūkinis pastatas (41950), J. Bendoriaus g. 2, Marijampolė, teisinės apsaugos suteikimo klausimas.
24. Keturvalakių koplyčia (1760), Keturvalakių mst., Vilkaviškio r. sav., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
25. Teisinės apsaugos ornamentuotas kryžiui (14576), Keturvalakių mst., Vilkaviškio r. sav. reikalingumo klausimas.
 
 1. Teisinės apsaugos sieninei tapybai su gipsatūromis. Šv. Vincento a Paulo gyvenimo scenos (6) (7507, DR257), esančiai Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 2. Teisinės apsaugos Kotrynos Jelenskos antkapinei lentai (8352, DV354), esančiai Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 3. Teisinės apsaugos altoriui su gipsatūromis (7511, DR261), esančiam Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 4. Teisinės apsaugos dekoratyvinėms apaštalų skulptūroms (7508, DR258), esančioms Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 5. Teisinės apsaugos Rapolo, Juozo, Konstantino ir Jono Jelenskių memorialinei lentai (8353, DV355), esančiai Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 6. Teisinės apsaugos ornamentuotiems kryžiams (7509, DR259), esantiems Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas
 7. Teisinės apsaugos Mykolo Jelenskio antkapinei lentai (8354, DV356), esančiai Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 8. Teisinės apsaugos ornamentuotoms bokštelių viršūnėms (3) (7510, DR260), esančioms Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 9. Teisinės apsaugos Pranciškaus Zavišos memorialinei lentai (8244, DV246), esančiai Vilniaus Šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 10. Teisinės apsaugos dekorui su augaline ornamentika ir angelų figūromis (7432, DR182) esančiam Vilniaus Šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 11. Teisinės apsaugos sieninei tapybai. Šv. Domininko gyvenimo scenos (4) (7431, DR181), esančiai Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 12. Teisinės apsaugos sieninei tapybai „Angelai su Marijos paveikslu“ (8243, DV245), esančiai Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 13. Teisinės apsaugos sakyklai (7438, DR188), esančiai Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 14. Teisinės apsaugos altoriams (3) su skulptūromis (7437, DR187), esantiems Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 15. Teisinės apsaugos vargonų prospektui (15420), esančiam Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 16. Teisinės apsaugos ornamentuotiems kryžiams (3) (9330, DV1332), esantiems Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
 17. Teisinės apsaugos Švč. M. Marijos altoriui (9331, P62K), esančiam Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, Kėdainių rajono sav., Gudžiūnų sen., Paberžės k., teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.
Paskutinį kartą redaguota2017 - 10 - 06

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas