Titulinis
Projektų vykdymas
2017
2018 - 01 - 11

Lietuva turi progą iš naujo pažinti mokslininko intelektualo Mikalojaus Vorobjovo talento raiškos mastą

_GC39224-0dcf74600764953edc2c93254f2b92ee.jpg
Dailės kritikas ir istorikas Mikalojus Vorobjovas – vienas iš talentingųjų tarpukario Lietuvos intelektualų, siekusių suartinti mūsų šalies kultūrą su Vakarais. Kartu tai yra dar viena tragiško likimo asmenybė, kurią palaužė politinio emigranto dalia – panaši lemtis ištiko daugelį XX a. vidurio įvairių šalių didžiųjų protų. 2017 m. pabaigoje Raimondo Paknio leidyklos išleistas Vorobjovui skirtas dvitomis padeda suprasti ir įvertinti, kuo šis meno žinovas mums aktualus, koks platus ir gilus yra jo menotyrinių ir, iš dalies, paveldosauginių klausimų matymas, kodėl jį šiandien norime skaityti ir pažinti.
 
Pirmame tome skelbiami Vorobjovo biografijos metmenys, pateikiamas pluoštas asmeninės ir dalykinės korespondencijos, šiek tiek sakytinės istorijos: Romualdo Budrio, Ramūno Katiliaus ir Tomo Venclovos prisiminimai, įvairiopai susiję su Vorobjovo kūrybiniu palikimu.
 
Antrame tome skelbiamas Vorobjovo palikimas: daktaro disertacijos ištraukos; plati Henri Focillono veikalo Vie des formes (Formų gyvenimas) recenzija; Vorobjovo knygos M. K. Čiurlionis. Lietuvių tapytojas ir muzikas 1938–1940 m.recenzijos; paties Vorobjovo rašyti dailės istorijos ir kritikos straipsniai; habilitacijos darbas „Modernizmo epocha Europos mene“; Vilniaus temos neskelbti darbai. Šios publikacijos ir apskritai visas Vorobjovo kūrybos palikimas aptariamas šiandienos mokslininkų studijose.
Yra išsami Vorobjovo bibliografija ir anotuota asmenų bei dalykų rodyklė.
 
„<...> apie reikšmingiausias mūsų kultūros paveldo vertybes – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir Vilniaus istorinę architektūrą – Vorobjovas prabilo taip, kaip niekas iki jo dar nebuvo kalbėjęs: vaizdžiai, įtaigiai, patraukliai, kartu giliai, nesiderindamas prie naivaus skaitytojo lūkesčių. Grakščiu, puikiu stiliumi parašyti jo tekstai ne tik dėjo pagrindus vakarietiškų standartų Lietuvos dailės kritikai ir dailės istorijai; jie lavino tautiečius, mokė įžodinti meno kūrinių suteikiamus išgyvenimus, kėlė savivertės jausmą. <...> Per palyginti neilgą veiklos laikotarpį Vorobjovas spėjo nusipelnyti dar ir paveldosauginio darbo organizavimui, tvirtino jo mokslinius pagrindus, diegė patirtį, šioje srityje įgytą Vokietijoje.“  – taikliame ir talpiame sudarytojos žodyje apibendrina Giedrė Jankevičiūtė.
 
Dailės kritikas ir istorikas Mikalojus Vorobjovas (1903–1954), 2 tomai (R. Paknio leidykla, sudarytoja – prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė): t. 1 Portreto eskizas; t. 2 Įžodinto vaizdo meistras. Kieti viršeliai, 160 x 235 mm; t. 1 – 320 p., t. 2 – 472 p.
Dailininkas Gedas Čiuželis
ISBN 978-9955-736-73-8 (t. 1)
ISBN 978-9955-736-74-5 (t. 2)
 
Dvitomio II t. leidybą dalinai finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
 
Paskutinį kartą redaguota2018 - 09 - 24

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas