Titulinis
Projektų vykdymas
2017
2018 - 02 - 01

Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinyje „Pranciškonai Lietuvoje“ pateikta vaizdinga Mažesniųjų brolių ordino istorija

Pranciškonai Lietuvoje. Viršelis-660c65b436dadcf8f1937fca703df07a.jpg
Pačioje praėjusių metų pabaigoje publikuotas leidinys apjungia dvi Pranciškonų ordinui reikšmingas datas: 2009 m. buvo minimas šio ordino 800-ųjų įsteigimo metų jubiliejus, kuriam Lietuvos nacionalinis muziejus kartu su Mažesniųjų brolių ordinu organizavo konferenciją ir parodą, o 2017 m. Lietuva minėjo Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios ir vienuolyno 400 metų jubiliejų.
 
 „Pranciškonai Lietuvoje“ tarsi tiltas apjungia šias dvi išskirtines progas, nes, viena vertus, didžiąją leidinio dalį sudaro 2009 m. parodos katalogas ir jį apibendrinantis straipsnis, kita vertus, vieno iš dviejų leidinyje publikuotų mokslinių straipsnių autorius yra Julius Kanarskas – ilgametis Kretingos pranciškonų bendruomenės tyrinėtojas. Antrojo mokslinio straipsnio autorė Rūta Janonienė apžvelgia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje veikusius bernardinų provincijos konventus ir jų paveldą.
 
Prieš aštuonis šimtmečius Šv. Pranciškaus Asyžiečio įkurta Mažesniųjų brolių vienuolija savo pašaukimą grindė keliais paprastais principais: sekti Kristaus mokslu ir gyventi kuklume, be nuosavybės, skaistybėje. Jų pagrindu popiežius Inocentas III 1209 m. patvirtino Šv. Pranciškaus ordino regulą. Ilgainiui, pranciškonų bendruomenėms gausėjant ir plečiantis, sudėtingėjo ir pamatinių principų pagrindu įgyvendinami misionieriški darbai. XVI a. II. dešimtmetyje  Mažesniųjų brolių vienuolija oficialiai padalijama į observantų ir konventualų. Pirmieji Lietuvoje istoriškai siejami su įsikūrimu Kretingoje, antrieji – Vilniuje.
 
„Ir jeigu imtum kalbėti apie visą kraštą, aptarinėtum, vertintum mūsų katalikybės kūną ir sielą, pranciškoniškojo dvasingumo ženklų bei užuominų atsirastų tiek daug, jog reikėtų nuolankiai pripažinti, kad kaip Bažnyčia buvome sukurti pagal mažesniųjų brolių paveikslą ir panašumą ir niekaip nuo tos savo prigimties nepasislėpsime. <...> kai XX a. pradžioje Rusijos imperijoje atsirado galimybė vėl steigtis ar atsigauti vienuolynams, mažesnieji broliai Kretingoje buvo pirmieji, tai padarę“,– taip leidinio įvade pranciškoniškosios tradicijos universalumą ir gyvybingumą apmąsto kunigas Julius Sasnauskas OFM.
 
Leidinį dalinai finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Paskutinį kartą redaguota2018 - 09 - 24

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas