Titulinis
Naujienos
2018 - 11 - 05

Vilniaus Rotušė kviečia į lapkričio mėnesio renginius

rotusė2-cffc4ca3695da4956dd8e839afa7cfcd.jpg

Lapkritį, kaip ir kiekvieną mėnesį, Vilniaus Rotušėje vyks daugybė įvairių renginių. Šį mėnesį visi kviečiami apsilankyti parodose, skirtose represuotiems Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariams atminti, skautų judėjimo istorijai bei veiklai pristatyti, piliakalnių, be kurių neįsivaizduojamas Lietuvos kraštovaizdis, įamžinimui, o visų besidominčių architektūra laukia su modernizmo, avangardo ir postmodernizmo apraiškomis architektūroje supažindinančios paskaitos.

 

Lapkričio mėnesio renginių programa: 
 
Iki lapkričio 10 d.
Paroda "VILNIUS IR JO ŽMONĖS"
Vilniaus ikonografija iš Vilniaus dailės akademijos muziejaus rinkinių / Mindaugo Skudučio tapyba
 
Paroda suskirstyta į 2 dalis. Pirmoji dalis, skirta Vilniaus ikonografijai, ją įkūnijantiems darbams iš Vilniaus dailės akademijos muziejaus rinkinių. Eksponuojami darbai fiksuoja ne tik miesto, bet ir miestiečių gyvenimo akimirkas. Antroji - gyvajam lietuviškos tapybos klasikui – Mindaugui Skudučiui.
 
Lapkričio 12–30 d.
Paroda "REPRESUOTI 1918–1940 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRŲ KABINETŲ NARIAI"
 
Paroda skirta sovietinės ir nacistinės okupacijos laikotarpiu represuotiems 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariams atminti. Sovietinės ir nacistinės okupacijos represijų aukomis tapo 45 buvę 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariai: 16 jų sušaudyta, 10 mirė kalėjimuose ar lageriuose, 3 – tremtyje, 11 sugrįžo iš lagerio ar tremties, 5 – kalinti pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu. Represuotų ministrų šeimos ištremtos į Komijos ASSR, Altajaus kraštą, Tomsko ir Novosibirsko sritis. 1942 m. dauguma šeimų iš Altajaus krašto perkeltos į Jakutijos šiaurę prie Laptevų jūros. Parodoje panaudota daug naujos, iki šiol niekur neeksponuotos, vaizdinės medžiagos. 

Parodos organizatorius – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejus.
 
Lapkričio 12–30 d.
LIETUVOS SKAUTŲ JUDĖJIMO ŠIMTMEČIO PARODA
 
Parodos atidarymas – lapkričio 12 d. 18 val.
 
Parodoje pristatoma Lietuvos skautų judėjimo istorija ir veikla. Lietuvos skautijos parengtoje stendinėje ekspozicijoje lankytojai išvys nuotraukomis iliustruotą Lietuvos skautų istoriją, o filatelinėje parodos dalyje anglų kalba pristatoma skauto ir filatelisto dr. Dariaus Liutiko filatelinė paroda „Lietuvos skautų istorija“, demonstruota įvairiose pasaulio vietose ir pelniusi tarptautinių apdovanojimų. 
 
Lapkričio 12–30 d.
Paroda ALBERTAS ŠVENČIONIS. BŪTSARGIAI – LIETUVOS PILIAKALNIAI (fotografija)
 
Parodos atidarymas – lapkričio 13 d. 17 val.
 
Alberto Švenčionio meninių fotografijų ciklas „Būtsargiai – Lietuvos piliakalniai“ skirtas 2017-iesiems, Piliakalnių metams, ir 2018-iesiems, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams. Fotografijų paroda pateikiama kaip istorinio / kultūrinio paveldo dokumentacija. Tai pamąstymai apie lietuvių tautos ir valstybės gyvybingumą ir galimybę koncentruotai apžvelgti Lietuvos praeitį. Fotografijose įamžinti piliakalniai „kadaise atlikę svarbias funkcijas – ritualines, karinės paskirties – šiandien jie yra daugiau estetinio pasigėrėjimo objektai, Lietuvos kraštovaizdžio formuotojai, praėjusių epochų simboliai“. 
 
Lapkričio 13 d. 18 val.
Paskaita SOVIETINIO MODERNIZMO SKRYDIS
Lektorius – kultūros aktyvistas ir tyrinėtojas Darius Pocevičius 
 
Modernizmo apraiškas, pasireiškusias 1955–1980 m. Vilniaus architektūroje ir vilniečių menininkų kūriniuose, reiktų nagrinėti platesniame istoriniame ir politiniame kontekste. Kalbant apie 1955–1980 m. modernizmą, dažniausiai prie jo pridedamas prielipas „socialistinis“ arba „sovietinis“. Kaip jis atitiko pasaulines modernizmo tradicijas? Ar V. Bložės ir S. Gedos eilėraščius, V. Čekanausko ir brolių Nasvyčių projektus, B. Žilytės ir V. Kisarausko tapybos darbus galime vadinti socialistiniu modernizmu? Kokius Vilniaus architektų, rašytojų, dailininkų ir skulptorių kūrinius priskirtume emblematiškiems lietuviškojo modernizmo kūriniams? Į šiuos klausimus bandys atsakyti Vilniaus miesto tyrinėtojas Darius Pocevičius, neseniai išleidęs naują knygą „Istoriniai Vilniaus reliktai 1944–1990“.
 
Lapkričio 15 d.
9–17 val. Tarptautinis forumas „KULTŪRA ir pinigai“ (būtina registracija)
 
Forumo tikslas yra akcentuoti ekonominę ir socialinę kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus kuriamą vertę, skatinti valstybės institucijų ir regioninės politikos atstovų dialogą, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą. Forume dalyvauti kviečiami valstybės ir savivaldos institucijų tarnautojai, kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijų vadovai, lyderiai, ekspertai, žiniasklaidos atstovai. Daugiau informacijos: http://www.vilniausrotuse.lt/lt/renginiai/tarptautinis-forumas-kultura-ir-pinigai
 
Registracijos nuoroda:
http://tiny.lt/pffwvw9
 
Lapkričio 20 d. 18 val.
Paskaita AVANGARDO ARCHITEKTŪRA VILNIUI
Lektorius – architektas prof. Tomas Grunskis
 
Avangardiška architektūroje gali būti idėja, metodas ir forma, produktai, kuriuos lemia esmingai kitoks – avangardiškas mąstymas. Be jo architektūra tėra „statybos menas“, pasiliekantis už sociokultūrinio reiškinio ribų. Apie būtent tokio – avangardinio – mąstymo apraiškas ir bus ši paskaita. Jas atpažinsime vieno įdomiausių architektų – kūrėjo Valdo Ozarinsko – bei jo bendraminčių architektų darbuose, kurtuose Vilniui ir Vilniuje XX a. pab. – XX a. pr.
 
Lapkričio 26 d. 18 val.
POSTMODERNIZMAS LŪŽIO METAIS
Lektorius – architektas Martynas Mankus
 
Postmodernizmas – dažnai vartojamas terminas, skirtas apibrėžti vieną dominuojančių XX a. pabaigos architektūros tendencijų. Pastaruoju metu šio laikotarpio architektūra Lietuvoje susilaukia nemažai dėmesio: šiai srovei priskiriami objektai yra tiek griaunami, tiek pripažįstami kultūros vertybėmis. Postmodernizmo tendencijos XX a. pabaigoje persipynė su esminiais politiniais, socialiniais, kultūriniais lūžiais visuomenėje. Paskaitoje bus siekiama atskleisti, kiek ir kaip šie lūžiai atsispindėjo to meto Vilniaus ir visos Lietuvos architektūroje.
 
 
Visi renginiai yra nemokami.
 
Daugiau informacijos:
Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31, Vilnius
Tel. (8 5) 261 8007, el. paštas info@vilniausrotuse.lt
www.vilniausrotuse.ltwww.facebook.com/rotusevilniaus/
 
 
Paskutinį kartą redaguota2018 - 11 - 06

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas