Titulinis
Projektų vykdymas
2018
2018 - 12 - 12

Išleistos UNESCO Povandeninio paveldo apsaugos konvencijos ir įgyvendinimo gairės

Unesco povandeninio paveldo brosiura vidus intern-1-06af7942824ce41fbb0ed2600de44828.jpg
Leidinys „Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija. Įgyvendinimo gairės“ yra skirtas pristatyti vienai iš devyniolikos UNESCO konvencijų, tarptautinių sutarčių, kurias ratifikavo arba prie kurių prisijungė Lietuvos Respublika. Atsižvelgiant į povandeninio kultūros paveldo specifiką, šiame UNESCO dokumente reglamentuojami povandeninio kultūros paveldo apsaugos ir tyrimo principai, tarptautinio bendradarbiavimo priemonės siekiant identifikuoti ir išsaugoti šį paveldą ateinančioms kartoms. 2001 m. UNESCO valstybės narės parengė ir UNESCO Generalinė asamblėja patvirtino šią Konvenciją kaip atsaką į vis augančias grėsmes kultūros paveldui po vandeniu, kylančias dėl pramoninės gavybos darbų, infastruktūrinės plėtros arba paveldo komercinio naudojimo. Konvencija siekiama padėti valstybėms geriau prižiūrėti šį paveldą dėl jo specifinių ypatumų, siejamų su pažeidžiamumu, prieinamumu ir povandenine aplinka. Tad šis dokumentas nustato tarptautinius apsaugos standartus, palengvina bendradarbiavimą tarp valstybių, teikia metodines rekomendacijas ir dalykinę pagalbą.
 
2006 m. ratifikavusi UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvenciją Lietuva tapo pirmąja ir tebėra vienintele šios Konvencijos valstybe nare Baltijos regione. Todėl šis leidinys yra itin aktualus ir savalaikis informacijos šaltinis, papildantis ne tik profesinę paveldosaugos literatūrą, bet ir padėsiantis paveldo specialistams, susiduriantiems su povandeniniu paveldu kasdieninėje darbo veikloje. Taip pat leidinys bus naudingas visiems besidomintiems Lietuvos kultūros paveldu, jo priežiūra ir išsaugojimu bei tarpautiniais Lietuvos įsipareigojimais.
 
2015 m. Konvencijos šalių narių sesijos metu buvo patvirtintos Konvencijos įgyvendinimo gairės. Šis Konvenciją lydintis dokumentas iki šiol nebuvo išverstas į lietuvių kalbą.  Gairės paaiškina Konvencijos įgyvendinimo procedūrinius veiksmus ir įvardina praktines jos vykdymo priemones.
 
Ši knyga papildo 2016-2017 m. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisijos išleistą leidinių seriją, skirtą aktualiausioms UNESCO konvencijoms ir jų įgyvendinimo gairėms, tokioms kaip Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos, Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos ir Konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo.
 
Povandeninio paveldo konvencijos ir įgyvendinimo gairių leidinį sudarė ir išleido Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija bendradrabiaujant kartu su Klaipėdos universiteto,  Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu, prof. habil. dr. Vladu Žulkumi.
 
Elektroninė leidinio versija: https://www.unesco.lt/images/Straipsniu_dokumentai/Povandeninio-kultros-paveldo-apsaugos-konvencija.-gyvendinimo-gairs.pdf
 
Projektą dalinai finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
 
Paskutinį kartą redaguota2019 - 08 - 21

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas