Titulinis
Naujienos
2019 - 03 - 12

Paraiškos Šiaurės-Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo ir tinklaveikos progrmai

logo KPD-f45c9529b44136dbb86d60b695a48cc9.jpg
Informuojame, kad Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programa viešajam administravimui (toliau – Programa) skiria finansinę paramą valstybės tarnautojams bei kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams ar grupėms (2–8 asmenims), norintiems vykti į stažuotes, mokymus, trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse. Programoje dalyvauja Švedija, Suomija, Danija, Latvija, Estija, Lietuva, Norvegija ir Islandija. Paraiškas dalyvauti Programoje 2019 metais galima teikti iki kovo 30 d.  Programos tikslai:
 
• skatinti žinių perdavimą siekiant abipusės naudos įvairių sričių ir visų administracinių lygių (nacionalinio, regioninio, vietos) viešojo sektoriaus atstovams;
• skatinti pasikeitimą gerąja viešojo administravimo praktika ir prisidėti prie standartų harmonizavimo;
• palengvinti įvairių ES fondų įsisavinimą ir bendrų projektų finansavimą Šiaurės ir Baltijos šalyse;
• skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą; skatinti vietinės bei regioninės valdžios kompetencijų ugdymą;
 
Programa padengia iki 60 proc. kelionės, draudimo, apgyvendinimo, dienpinigių išlaidų (likusią dalį finansuoja paraiškos teikėjo įstaiga).
 
Paraiškų teikimas ir svarstymas: Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu platformoje www.nb8grants.org. Paraiškas individualia tvarka arba grupėmis gali teikti Šiaurės ir Baltijos šalių valstybės tarnautojai ir panašias funkcijas vykdantys viešojo sektoriaus atstovai.  Būtina aplankyti partnerius mažiausiai dviejose Šiaurės šalyse. Pažintiniai vizitai (3–10 darbo dienų vienoje šalyje); stažuotės (iki 20 darbo dienų vienoje šalyje); galimybė tinklaveikai. Būtina susirasti priimančias įstaigas Šiaurės šalyse ir gauti jų sutikimo laiškus. Paraiškų teikėjai turi gerai mokėti darbinę anglų kalbą. Paraiškos, ataskaitos bei kiti programos dokumentai pateikiami anglų kalba. Atrankos rezultatai paskelbiami per 8 savaites nuo termino pabaigos. Apie atrankos rezultatus informuojami visi paraiškų teikėjai. Sprendimai nėra skųstini.
 
2018 m. 21 Lietuvos įstaiga  (iš 23 pageidavusių dalyvauti) buvo patvirtintos ir dalyvavo programoje. Programos nuostatus ir papildomos informacijos rasite http://vtd.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-siaures-baltijos-saliu-mobilumo-ir-tinklaveikos-programoje-viesajam-administravimui 
Paskutinį kartą redaguota2019 - 03 - 12

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas