Titulinis
Naujienos
2019 - 07 - 12

Pradedamas paraiškų finansuoti nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbus 2020 metais priėmimas

KPD LOGO_mini-c44f9fbc9e4c4194bafc52e451911dce.jpg
■ Pagal Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-986,  paskelbtas Departamento interneto svetainės www.kpd.lt skyriuje ,,Finansuojamos programos/ Paveldotvarkos programa/ Tvarkybos darbų finansavimas/ Reglamentuojantys teisės aktai“.
 
■ Pagal Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. ĮV-559, paskelbtas Departamento interneto svetainės www.kpd.lt skyriuje ,,Finansuojamos programos/ LR ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje programa / Reglamentuojantys teisės aktai“.
 
 
KĄ REIKIA ŽINOTI PAREIŠKĖJUI
 
 
Paraišką, išsaugojimo darbų duomenų sąrašą ir dokumentus pagal finansuoti prašomą tvarkybos darbų rūšį pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuoiki 2019 m. rugsėjo 1 d. teikia Departamento teritoriniam skyriuielektroniniu būdu, prisijungus prie Departamento elektroninių paslaugų informacinės sistemos KPEPIS (www.kpepis.lt). KPEPIS nuorodą galima rasti ir Departamento interneto svetainės www.kpd.lt tituliniame lape.
 
 
• Prisijungti prie KPEPIS galima per elektroninius valdžios vartus arba susikuriant paskyrą su slaptažodžiu.
 
 
• Atidarius skyrių ,,Informavimas ir konsultavimas“, pasirenkamas paraiškos teikimo langas ,,Paraiška nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimui“ ir spaudžiama nuoroda ,,Pildyti naują paraišką“.
 
 
Prašome atkreipti dėmesį į paraiškos laukelio ,,Prašymas/application“ pildymą - jame būtina įrašyti informatyvią antraštę (pvz., Paraiška finansuoti (būtinai nurodant kultūros paveldo objekto pavadinimą) išsaugojimo darbus“).
 
 
• Laukelyje ,,Pridedami dokumentai“ išvardinami su paraiška teikiami dokumentai, priklausomai nuo to, kokiems darbams finansuoti teikiama paraiška; nurodyti dokumentai prisegami leidžiamais dokumentų turinio rinkmenų formatais.
Teikiami dokumentai turi atitikti aprašų I skyriuose ,,Bendrosios nuostatos“ nurodytų teisės aktų reikalavimus (tvarkybos darbų projektas turi būti parengtas pagal paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimus, atliktos projekto ekspertizės ir pateikti specialiosios (paveldosaugos) ir dalinės (kainos) ekspertizių aktai, projektas su skaičiuojamąja kaina patvirtintas valdytojo, suderintas Departamento teritoriniame skyriuje ir pateiktas leidimas darbams).
 
 
• Užpildžius visus baltos spalvos laukelius, paraiška turi būti išsaugota ir pateikta.
 
 
OBJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI
 
 
• Objektai, kuriuose bus vykdomi tęstiniai darbai (išsaugojimo darbai, pradėti iki einamųjų metų pradžios ir gavę finansavimą iš Paveldotvarkos programos vykdymui skirtų valstybės biudžeto lėšų).
Tęstiniams išsaugojimo darbams paraiška neteikiama – objekto valdytojas Departamento teritoriniam skyriui ir išsaugojimo darbų valdytojui (valstybės įmonei ,,Lietuvos paminklai“) iki rugsėjo 1 d. raštu pateikia informaciją apie numatomas skirti lėšas darbams tęsti.
• Objektai, kuriuose bus vykdomi avarijos grėsmės pašalinimo darbai;
• Objektai, priskiriami medinės architektūros nekilnojamajam kultūros paveldui;
• Objektai, kuriems skiriamas pareiškėjo ar kito finansavimo šaltinio finansinis indėlis, apskaičiuojamas procentais nuo prašomos finansuoti sumos, yra didesnis nei 50 procentų.
 
 
FINANSAVIMO DYDŽIAI
 
 
•  Išlaidos, susijusios su taikomaisiais tyrimais, gali būti finansuojamos 100 procentų, bet ne daugiau negu 20 tūkst. eurų;
• Tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto) projektų parengimas finansuojamas nuo 60 iki 70 procentų nuo projektinės dokumentacijos parengimo sąmatos sumos.
Tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto) atlikimo išlaidos finansuojamos nuo 60 iki 70 procentų nuo einamaisiais metais Objekte atliekamų darbų kainos, bet ne daugiau negu 150 tūkst. eurų per metus.
Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų darbų išlaidos finansuojamos iki 50 procentų.
Gautų paraiškų suvestinė Departamento interneto svetainėje bus paskelbta iki 2019 m. spalio 30 d.
Finansavimą gavusių ir finansavimo negavusių pareiškėjų sąrašai bus paskelbti, Lietuvos Respublikos kultūros ministrui patvirtinus finansuojamų objektų sąrašus. 
 
 
DEPARTAMENTO TERITORINIŲ SKYRIŲ SPECIALISTAI, ATSAKINGI UŽ PARAIŠKŲ PRIĖMIMĄ
 
 

ALYTAUS SKYRIUS, Birutės g. 3a, LT-62151 Alytus, alytus@kpd.lt

Vyriausioji specialistė Margarita Janušonienė, 8-315 25954, margarita.janusoniene@kpd.lt

Vyriausioji specialistė Dalia Lungevičienė, tel. 8-315 25954, dalia.lungeviciene@kpd.lt

KAUNO SKYRIUS, Rotušės a. 29, LT-44033 Kaunas, kaunas@kpd.lt

Vyriausioji valstybinė inspektorė Asta Naureckaitė, 8-37 208584, asta.naureckaite@kpd.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, klaipeda@kpd.lt  

Vyresnioji specialistė Vilma Norvaišienė, 8-46 216490, vilma.norvaisiene@kpd.lt

MARIJAMPOLĖS SKYRIUS, Vytauto g. 19, LT-68300 Marijampolė, marijampole@kpd.lt 

Vyresnioji specialistė Violeta Kasperavičiūtė, 8-343 55246, violeta.kasperaviciute@kpd.lt

PANEVĖŽIO SKYRIUS, Laisvės a. 1, LT-35175 Panevėžys, panevezys@kpd.lt 

Vyriausioji valstybinė inspektorė Jurgita Pribušauskienė, 8-45581780, jurgita.pribusauskiene@kpd.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS, Aušros al. 15, LT-76299 Šiauliai siauliai@kpd.lt 

Vyresnioji valstybinė inspektorė Sonata Sukožauskienė, 8-41 523665, sonata.sukozauskiene@kpd.lt

TAURAGĖS SKYRIUS, Dariaus ir Girėno g. 5, LT-72215 Tauragė, taurage@kpd.lt

Vyriausiasis specialistas Sergejus Neverovas, 8-446 61474, sergejus.neverovas@kpd.lt

TELŠIŲ SKYRIUS, Gėlių g. 1, LT-87111 Telšiai, telsiai@kpd.lt

Vyriausioji specialistė Loreta Barysienė, 8-444 35305, loreta.barysiene@kpd.lt

UTENOS SKYRIUS, Utenio a. 5, LT-28248 Utena, utena@kpd.lt

Vyriausiasis valstybinis inspektorius Edmundas Vilkas, tel. 8-389 56881, edmundas.vilkas@kpd.lt

Vyriausioji specialistė Kristina Jonikienė, tel. 8-389 56881, kristina.jonikiene@kpd.lt

VILNIAUS SKYRIUS, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, vilnius@kpd.lt   

Vyriausiasis valstybinis inspektorius Povilas Mečkovskis, 8-5 2109845, povilas.meckovskis@kpd.lt

Paskutinį kartą redaguota2019 - 07 - 12

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas