Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų nutarimai
2019 - 09 - 12

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2019-09-10 posėdžių nutarimai

2019 rugsėjo 10 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta (protokolo Nr. VT-63):
 
  1. Pastatų L. Rėzos g. 8 bei 8A neįrašyti į Kultūros vertybių registrą, nes jie neatitinka 2005-04-15 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. Nr. ĮV-150 patvirtintų „Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo“ kriterijų, reikalingų įrašymui į Kultūros vertybių registrą.
  2. Patikslinti Liubavo dvaro sodybos kluono (33093) vertingųjų savybių vertingąsias savybes, pakeičiant vertingąją savybę stogo formą iš dvišlaitės į šlaitinę.  
  3. Nekeisti Klaipėdos senamiesčio (16705) vertingųjų savybių, nes tam nėra pagrindo.
  4. Namui, vad. Locmanų, Locų namu (44225), esančiam Naujojo Uosto g. 23, Klaipėdoje suteikti apsaugą, įrašyti jį į Kultūros vertybių registrą, apibrėžti jo teritorijos ribas ir nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį.
  5. Patikslinti Verslininkų Mozės ir Malkos Chaimsonų namo (1135), esančio Maironio g. 13 Kaune duomenis Kultūros vertybių registre, apibrėžti jo teritorijos ribas ir nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį.
  6. Patikslinti Vilniaus senamiesčio (17063) vertingąsias savybes: sklypo R dalyje Pylimo g. 14/ Klaipėdos g. 2, Vilniuje esantį pastatą priskirti turinčių vertingųjų savybių kategorijai.
  7. Patikslinti Statinių komplekso (33742), Bokšto g. 21, 21A, Vilniuje, ir jo kompleksinės dalies – Statinių komplekso pirmo namo (26997), vertingąsias savybes pagal atliktų tyrimų rezultatus.
 
2019 rugsėjo 10 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta (protokolo Nr. VT-64):
 
Grindinio liekanos, datuojamos XIX a. I p. - XX a. I p., rastų archeologinių tyrimų metu Upės g., Vilniuje, yra (25504) Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės vertingoji savybė.
Paskutinį kartą redaguota2019 - 09 - 12

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas