Titulinis
Projektų vykdymas
2018
2019 - 02 - 01

Publikuota mokslinė monografija „Kauno Šv. Jurgio kankinio pranciškonų observantų konventas“

virselis_koreguota-0d83b17ada60e13ec00218feb46e7095.jpg
Leidinys yra dviejų Kauno mokslininkių – prof. dr. Laimos Šimkūnaitės ir dr. Rimos Valinčiūtės-Varnės ilgamečių tyrimų rezultatas. Monografijoje pagrindinis dėmesys skiriamas  Mažesniųjų brolių konvento istorijai nuo jų įsikūrimo Kaune 1471 m. iki vienuolyno panaikinimo 1850 m., paskutiniuose dviejuose skyriuose glaustai aptariama konvento situacija nuo 1850 m. iki šių dienų.
 
 Leidinyje kompleksiškai nagrinėjama Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios vidaus įranga ir jos kaita nuo XVI a. pabaigos iki 1950 metų. Tyrimo tikslas – atskleisti altorių ir kitų įrenginių (sakyklos, vargonų, stalių), jų paveikslų ir skulptūrų, taip pat Kryžiaus kelio stočių ikonografinę programą Mažesniųjų brolių observantų pamaldumo kontekste. Monografija parengta remiantis rašytiniais tyrimais, ikonografiniais šaltiniais bei natūros tyrimais, netyrinėjant sienų tapybos, kadangi restauracija tebevyksta.
 
Leidinys skiriamas Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių observantų atėjimo į Lietuvą ir Kauno miestą 550 metų jubiliejui, Nepriklausomos Lietuvos šimtmečiui, Mažesniųjų brolių išėjimo ir pogrindžio 30 metų sukaktims paminėti.
 
Leidinį rėmė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Paskutinį kartą redaguota2019 - 09 - 13

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas