Titulinis
Naujienos
2019 - 11 - 05

SAMS projektas: kviečiami etninės kultūros ir kultūros paveldo ekspertai

LTK_Logotipas(1)-7fc84e8ab19fc5c4ccfc524620848d2d.jpg
Siekdama tikslingo valstybės lėšų investavimo į kultūros ir meno projektus, Lietuvos kultūros taryba (LKT) inicijuoja Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemos (toliau – SAMS) sukūrimą, kurios tikslas yra užtikrinti tiek kultūros sektoriaus, tiek ir kultūros ir meno projektų įgyvendinimo stebėseną, duomenų ir informacijos apie kultūros procesus ir kultūros ir meno projektų veiklas surinkimą ir panaudojimą efektyviam, įrodymais grįstam programiniam-konkursiniam Kultūros rėmimo fondo lėšų paskirstymui ir Lietuvos kultūros tarybos veiklos valdymui.
 
LKT kviečia Jus dalyvauti Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos analizės ir modeliavimo sistemos taikymo metodikos parengimui būtinų ekspertinių etninės kultūros (pirkimo sąlygos ir techninė specifikacija) ir kultūros paveldo (pirkimo sąlygos ir techninė specifikacija) sričių rodiklių nustatymo paslaugų supaprastintame mažos vertės pirkime, organizuojamame pagal pirkimo sąlygas ir pirkimo techninę specifikaciją.
 
Pirkimo objektas: etninės kultūros ir kultūros paveldo plėtros kultūriniuose, socialiniuose, švietimo, ekonominiuose kontekstuose bei laike apibrėžtų kryptingos veiklos priemonių visumos, kurios tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams bei kūrėjo ir organizacijų kūrybinėms iniciatyvoms įgyvendinti, kokybės identifikavimo ir vertinimo paslaugos.
 
Pasiūlymus kviečiame pateikti per 30 kalendorinių dienų (t.y. iki lapkričio 22 d. imtinai) nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo tiekėjams dienos elektroniniu paštu sams@ltkt.lt
 
Už tiekėjų pasiūlymų priėmimą ir papildomos informacijos teikimą atsakinga Lietuvos kultūros tarybos Kultūros ir meno skyriaus vyriausioji specialistė Rita Obukaitė (tel. 8 5 255 93 45), sams@ltkt.lt.
 
Viešasis pirkimas vykdomas pagal finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Europos socialinio fondo agentūra pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikios atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas” įgyvendinimo priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.
 
Lietuvos kultūros tarybos informacija
Paskutinį kartą redaguota2019 - 11 - 07

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas