Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2019 - 12 - 18

Informacinis pranešimas apie teritorijų planavimą

Rengiamas Priekulės miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas
 

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. Į-270 ,,Dėl kultūros paveldo vietovės - Priekulės miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo'' .

 

Planavimo organizatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius; el. p. centras@kpd.lt; tel. Nr. (8 5) 273 42 56.

 

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda; el. p. klaipeda@kpd.lt; tel. Nr. (8 46) 41 03 67.

 

Planavimo iniciatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai; el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt; tel. Nr. (8 46) 45 25 45.

 

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika'', Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel.( 8 5) 261 9024; el. paštas: info@urbanistika.lt.
Projekto vadovas – Augis Gučas, tel. (86 15) 40 036, el. paštas: augis.gucas@urbanistika.lt.

 

Planavimo tikslas: užtikrinti Priekulės miesto istorinės dalies ir jos teritorijos išsaugojimą, teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

 

Planavimo uždavinys: nustatyti (pakeisti) Priekulės miesto istorinės dalies teritorijos bei apsaugos zonos ribas, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje.

 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius 2019 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. (9.37.-Kl)2Kl-1116 pritarė Priekulės miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento bendrųjų sprendinių formavimo stadijos koncepcijos sprendiniams (III koncepcijos variantui).

 

Supažindinimo tvarka: Su Priekulės miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento koncepcija ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2019 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. (9.37.-Kl)2Kl-1116 bei motyvais, kuriais vadovaujantis neatliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; projekto numeris TPD Nr. S-VT-55-16-294), savivaldybės internetiniame puslapyje (http://www.klaipedos-r.lt) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriuje. Adresas - Klaipėdos g. 15, LT-96130 Gargždai. Atsakingas asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Sonata Šmatauskienė, tel. (8 46) 45 21 38, el. p. sonata.smatauskiene@klaipedos-r.lt.


Koncepcijos grafinė dalis eksponuojama Priekulės seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2019 m. gruodžio 6 d. Adresas – Klaipėdos g. 14, LT-96341, Priekulė.

Paskutinį kartą redaguota2019 - 12 - 18

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas