Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų sprendimai
2020 - 06 - 19

Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio protokolas

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KETVIRTOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020 m. birželio 3 d. Nr. VL-12

Vilnius

 

Posėdžio pradžia: 2020-06-03, 13.00 val.

Posėdžio būdas: nuotolinis (per Zoom platformą).

Posėdžio pirmininkas: doc. dr. Aleksiejus Luchtanas.

Posėdžio sekretorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė.

Dalyvauja Ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) nariai: dr. Povilas Blaževičius, doc. dr. Aleksiejus Luchtanas, Ieva Masiulienė, doc. dr. Algimantas Merkevičius, dr. Gediminas Petrauskas, dr. Gintautas Rackevičius  (6 nariai iš 6).

Ne Vertinimo tarybos nariai: archeologas XXX dėl 1 klausimo.

 
NUSIŠALINIMAI:  nėra.
 

SVARSTYTA:

1. Grindinio fragmentų, aptiktų 2020 m. archeologinių tyrimų metu Šiaulių m., Vasario 16-osios g., vertinimas.

 

KALBĖJO:

1. Archeologas XXX pristatė Šiaulių m., rekonstruojamos Vasario 16-osios g. atkarpoje atidengtus grindinio fragmentus (Leidimas atlikti archeologinius tyrimus LA-81 išduotas 2020-04-07). Jis informavo, kad Vasario 16-osios g. atkarpoje, tarp Trakų ir Vilniaus g. grindinio fragmentų neaptikta, nes šioje dalyje grindinys buvo sunaikintas anksčiau. Atkarpoje tarp Vilniaus ir Vytauto g. grindinys išlikęs, atidengtas trijose fiksacijos vietose. Buvusios gatvės dangos – lauko riedulių grindinio, kloto iš nedidelių, apie 15x10–5x5 cm dydžio akmenų, fragmentai fiksuoti ties Vasario 16-osios g. 30 ir 37. Ties sankryža su Vilniaus g. atidengtas akmenų grindinio, suformuoto iš maždaug 18x10 cm dydžio keturkampio formos tašytų akmenų, fragmentas. Tašytų akmenų grindinys tarsi žymėjo perėjimą į Vilniaus g. (bulvarą).

Ikonografinė medžiaga, t.y. senosios fotografijos rodo, kad XX a. I pusėje visa Vasario 16-osios g. buvo grįsta akmenimis. Būtent šiuo laikotarpiu ir datuojami atidengto grindinio fragmentai.

Pristatęs atidengtus grindinio fragmentus, XXX informavo, kad norint rekonstruoti gatvę, grindinį reikėtų demontuoti tiek dėl numatytų darbų pobūdžio, tiek dėl būsimų gatvės apkrovų. Viso grindinio išsaugoti nėra techninių galimybių. Šiuo metu su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos architekte yra diskutuojama dėl grindinio fragmentų (lauko riedulių) įkomponavimo į šaligatvius ir pan.

A. Kurilienė atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų 31 punktu, dėl grindinio fragmentų yra pateiktos XXX ir XXX raštiškos išvados. Architektės, atsižvelgdamos į Šiaulių miesto nekilnojamųjų kultūros vertybių pobūdį, nesiūlo grindiniui suteikti teisinės apsaugos, bet rekomenduoja atidengto grindinio (tiek lauko riedulių, tiek tašytų akmenų) fragmentus eksponuoti juos perkeliant ir įkomponuojant projektuojamose Vasario 16-osios g. dangose.

Priimant sprendimą taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad Šiaulių senojo miesto vieta (27097) datuojama XV a. II p. – XVIII a., todėl grindinio fragmentus nustatyti jos vertingąja savybe nėra galimybių. Tuo tarpu Šiaulių senamiestis ar Šiaulių miesto istorinė dalis, kurių vertingąja savybe teoriškai galėtų būti nustatyti grindinio fragmentai, nėra įrašyti į Kultūros vertybių registrą. Atsižvelgiant į tai, turi būti priimtas sprendimas, ar grindinio fragmentams reikia suteikti teisinę apsaugą ir įrašyti juos į Kultūros vertybių registrą kaip atskirą objektą.

Dr. G. Rackevičius atkreipė dėmesį, kad tašytas akmuo yra autentiška, unikali ir brangi medžiaga, todėl ją būtina išsaugoti ir rasti būdų juos įkomponuoti į rekonstruojamą gatvę. Sprendimą, kurioje/kuriose konkrečiai vietoje/vietose (gatvės pakraščiuose, šaligatvius ir pan.) ši vertinga medžiagą bus įkomponuota turi priimti architektai.

Tuo tarpu praktikoje grindinius saugoti in situ įmanoma tik kaimų vietovėse, bet ne intensyviai naudojamose miestų gatvėse.

 Doc. dr. A. Luchtanas atkreipė dėmesį, kad gatvėje galėtų būti juostomis pažymėtos grindinio fragmentų vietos, ypač ties tašytų akmenų grindinio dalis ties sankryža su Vilniaus g. Dr. P. Blaževičius pasiūlė rekomenduoti, kad žymėjimas turėtų būti atliekamas autentiškomis medžiagomis. XXX informavo, kad dėl šios vietos buvo diskutuota su architekte ir svarstoma galimybė dalį ties sankryža su Vilniaus g. išgrįsti tašytais akmenimis.

Dr. G. Petrausko nuomone, saugoti (t.y. jam suteikti teisinę apsaugą) visą grindinį nėra pagrindo, o kiek jo bus išsaugota ir įkomponuota į rekonstruojamą gatvę, priklausys nuo architektų ir projektuotojų. Visi Vertinimo tarybos nariai pritarė, kad grindiniui, kaip atskiram objektui, suteikti teisinę apsaugą nepakanka vertės ir nėra techninių galimybių jį išsaugoti in situ, tačiau jo fragmentus (svarbius dėl autentiškumo ir amžiaus cenzo) būtina įkomponuoti į rekonstruojamą gatvę. 

Dr. G. Rackevičius atkreipė dėmesį, jog būtina detalizuoti, kad grindinių fragmentus rekomenduojama saugoti įkomponuojant į naujas dangas ir pritaikant prie naujos gatvės altitudžių. Rekomendavimas saugoti fragmentus in situ ar jų įkomponavimas išlaikant senąsias altitudes nėra tikslingas ir techniškai įmanomas, nes senieji sluoksniai dabartinėms apkrovoms nėra pritaikyti. Be to, būtina atsižvelgti į išlyginamuosius sluoksnius. Todėl neturėtų būti kalbama apie išsaugojimą in situ. Šiuo atveju svarbiausia akcentuoti autentiškas medžiagas, kurias architektai turi įkomponuoti į rekonstruojamos gatvės dangas, pritaikant prie naujos gatvės altitudžių.    

Vertinimo tarybos pirmininkas doc. dr. A. Luchtanas dėl grindinio fragmentų, atidengtų Šiaulių m., Vasario 16-osios g. pasiūlė balsuoti.

Kas už tai, kad grindinio fragmentams, atidengtiems Šiaulių m., Vasario 16-osios g. nesuteikti teisinės apsaugos ir neįrašyti jų į Kultūros vertybių registrą, grindinio fragmentus (autentiškas medžiagas) rekomenduoti išsaugoti įkomponuojant juos į rekonstruojamą gatvę, pritaikant prie naujos gatvės altitudžių.

  Už tai, kad grindinio fragmentams, atidengtiems Šiaulių m., Vasario 16-osios g. nebūtų suteikta teisinė apsauga ir jie nebūtų įrašyti į Kultūros vertybių registrą, bet būtų rekomenduojama grindinio fragmentus (autentiškas medžiagas) išsaugoti įkomponuojant juos į rekonstruojamą gatvę, pritaikant prie naujos gatvės altitudžių: dr. P. Blaževičius, doc. dr. A. Luchtanas, I. Masiulienė, doc. dr. A. Merkevičius, dr. G. Petrauskas, dr. G. Rackevičius (6 nariai iš 6).

NUTARTA: Grindinio fragmentams, atidengtiems 2020 m. archeologinių tyrimų metu Šiaulių m., rekonstruojamoje Vasario 16-osios g. suteikti teisinės apsaugos ir jų įrašyti į Kultūros vertybių registrą. Grindinio fragmentus (autentiškas medžiagas) rekomenduoti išsaugoti įkomponuojant juos į rekonstruojamą gatvę, pritaikant prie naujos gatvės altitudžių.

Priimto sprendimo motyvai atitinka 2005-04-15 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtintus „Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo“ kriterijus – amžiaus cenzą, autentiškumą bei reikšmingumą.

 

NUTARTA:

1. Grindinio fragmentams, atidengtiems 2020 m. archeologinių tyrimų metu Šiaulių m., rekonstruojamoje Vasario 16-osios g. nesuteikti teisinės apsaugos ir jų neįrašyti į Kultūros vertybių registrą. Grindinio fragmentus (autentiškas medžiagas) rekomenduoti išsaugoti įkomponuojant juos į rekonstruojamą gatvę, pritaikant prie naujos gatvės altitudžių.

 

PASTABA: Kompiuterinėje laikmenoje saugoma su šiuo posėdžiu susijusi medžiaga:

1. XXX 2020-05-14 pranešimas Dėl grindinio Vasario 16-osios g., Šiauliai, 5 lapai;

2. XXX 2020-05-20 išvada Dėl atidengto buvusio gatvės grindinio Vasario 16-osios g. atkarpoje, Šiauliuose, 1 lapas;

3. XXX išvada Dėl atidengtų grindinių Šiauliuose, Vasario 16-osios gatvėje, 1 lapas.

4. Posėdžio garso įrašas (1 failas).

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                doc. dr. Aleksiejus Luchtanas

 

 

           

 

Vertinimo tarybos sekretorius                                                                                  Augustina Kurilienė  

 

Paskutinį kartą redaguota2020 - 06 - 19

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas