Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų sprendimai
2020 - 11 - 11

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio protokolas

Posėdis įvyko 2020 m. spalio 26 d.
Pradžia 9 val., Pabaiga 11.41 val.
Posėdžio pirmininkas: dr. Dalia Dijokienė.
Posėdžio sekretorė: Aušra Valvonienė.
Dalyvavo Tarybos nariai: dr. Martynas Mankus, Irena Staniūnienė, dr. Eligijus Raila, dr. Linas Kvizikevičius, dr. Jurgita Kristina Pačkauskienė.
Ne tarybos nariai: Kultūros paveldo centro paminklotvarkininkė Milda Bugailiškytė.
DARBOTVARKĖ:
5. Stepono kalėjimo kanceliarijos pastatui (44927), Panerių g. 12, Vilniaus m., apsaugos suteikimo klausimas.
5. SVARSTYTA. Stepono kalėjimo kanceliarijos pastatui (44927), Panerių g. 12, Vilniaus m., apsaugos suteikimo klausimą pristatė M. Bugailiškytė. Pristatytos vertingosios savybės, fotofiksacijos, ikonografijos, apibrėžtų teritorijos ir apsaugos zonų ribų plano projektas, siūlomas vietinis reikšmingumo lygmuo. Pirmininkė apibendrino diskusiją ir klausė narių nuomonės dėl vietinio reikšmingumo lygmens, ar yra argumentų dėl regioninio reikšmingumo lygmens? Argumentų nebuvo. Pasiūlė balsuoti, kas už tai, kad objektas yra vietinės reikšmės architektūros objektas ir Stepono kalėjimo kanceliarijos pastato, Panerių g. 12, Vilniaus m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą perduoti svarstyti Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai. Visi Vertinimo tarybos nariai balsavo už. Priimto sprendimo motyvai išdėstyti garso įraše, kuris yra sudėtinė protokolo dalis. Kriterijai lėmę sprendimo priėmimą: atitinka Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų, patvirtintų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. Į-279 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo“ 7 punktą.
NUTARTA. Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų, patvirtintų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. Į-279 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo“ 7 punktu, nutarta Stepono kalėjimo kanceliarijos pastato, Panerių g. 12, Vilniaus m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą perduoti svarstyti Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai.
Pastaba: posėdžio skaitmeninis garso įrašas perkeltas į kompiuterinę laikmeną.
 
Posėdžio pirmininkė                                                                                                                                                   Dalia Dijokienė
 
Tarybos sekretorė                                                                                                                                                                   Aušra Valvonienė
Paskutinį kartą redaguota2020 - 11 - 11

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas