Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų sprendimai
2021 - 05 - 20

Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio protokolas

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KETVIRTOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2021 m. balandžio 21 d. Nr. VL-6

Vilnius

 

Posėdžio pradžia: 2021-04-21, 13.00 val.

Posėdžio pabaiga: 2021-04-21, 14.05 val.

Posėdžio vieta: nuotolinis (per Zoom platformą).

Posėdžio pirmininkas: doc. dr. AL.

Posėdžio sekretorius: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė AK.

Dalyvauja Departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) nariai: dr. PB, dr. DB, doc. dr. AL, IM, doc. dr. AM, dr. GP, dr. GR (7 nariai iš 7).

Ne Vertinimo tarybos nariai – Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus vyriausiasis paminklotvarkininkas AS dėl 1–6 klausimų, Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus vedėjas AS dėl 7–8 klausimų, Departamento Alytaus–Marijampolės teritorinio skyriaus vedėjas AB ir vyriausioji specialistė DL dėl 1–3 klausimų.
 
NUSIŠALINIMAI:  nėra.
 

SVARSTYTA:

<...>;

3. Bazorų kapinyno (44629), Alytaus r. sav., Pivašiūnų sen., Bazorų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos reikalingumo;

<...>.

 

KALBĖJO:

1–6 klausimus pristatė AS.

<...).

3. Pristatytas Bazorų kapinynas, kuriam siūloma suteikti apsaugą. Klausimas svarstytas Vertinimo tarybos 2020-11-25 posėdyje Nr. VL-34. Tuomet kilus diskusijoms dėl objekto santykio su ES tirtu kapinynu, esamo užstatymo laipsnio, informacijos fragmentiškumo ir žmonių kaulų paplitimo, klausimą nutarta atidėti. Akto projektą nutarta svarstyti pakartotinai Departamento Alytaus–Marijampolės skyriui pateikus papildomą informaciją apie esamą vietos situaciją (būklę, numatomus ar vykdomus statybos darbus).

Vertinimo tarybos pirmininkas doc. dr. AL informavo, kad Bazorų kapinyno Akto projektas praeitame posėdyje detaliai išnagrinėtas, pristatė ankstesniame posėdyje kilusius klausimus ir paprašė Departamento Alytaus–Marijampolės skyriaus atstovų pakomentuoti esamą spėjamo kultūros paveldo objekto situaciją, būklę, informuoti, ar yra daugiau duomenų apie žmonių kaulų paplitimą aptariamoje teritorijoje.

Departamento Alytaus–Marijampolės skyriaus vedėjas AB informavo, kad informacija apie aptiktus žmonių kaulus yra patikima. Jo teigimu, neatmetama, kad jie gali būti paplitę ir platesnėje teritorijoje. Kadangi tai dar nėra kultūros paveldo objekto teritorija, jokie statybos darbai su teritoriniu skyriumi nėra derinami. Nuo informacijos apie žmonių kaulų suradimą, teritorinio skyriaus atstovai vietoje nebuvo. Tačiau pasiūlyta nuvykti į vietą posėdžio metu ir įvertinti vietos situaciją iki kito, šios dienos posėdžio.

NUTARTA (bendru sutarimu): Bazorų kapinyno (44629), Alytaus r. sav., Pivašiūnų sen., Bazorų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projekto dėl apsaugos reikalingumo svarstymą atidėti artimiausiam posėdžiui, jį svarstyti Departamento Alytaus-Marijampolės teritoriniam skyriui pateikus papildomą informaciją apie esamą vietos situaciją (būklę, užstatymo laipsnį, pirminio reljefo pakeitimus ir pan.).

<...>.

 

NUTARTA:

<...>;

3. Bazorų kapinyno (44629), Alytaus r. sav., Pivašiūnų sen., Bazorų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projekto dėl apsaugos reikalingumo svarstymą atidėti artimiausiam posėdžiui, jį svarstyti Departamento Alytaus-Marijampolės teritoriniam skyriui pateikus papildomą informaciją apie esamą vietos situaciją (būklę, užstatymo laipsnį, pirminio reljefo pakeitimus ir pan.);

<...>.

 

Priimtų sprendimų motyvai: objektai atitinka 2005-04-15 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtintus „Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo“ kriterijus – amžiaus cenzą, autentiškumą bei reikšmingumą.

 

 

 PASTABA: Kompiuterinėje laikmenoje saugoma su šiuo posėdžiu susijusi medžiaga:

1. Posėdžio garso įrašas (1 failas).

 

 

 

Vertinimo tarybos pirmininkas                                                                                doc. dr. AL

 

 

Vertinimo tarybos sekretorius                                                                                 AK           

Paskutinį kartą redaguota2021 - 05 - 20

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas