Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų sprendimai
2021 - 05 - 20

Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio protokolas

 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KETVIRTOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2021 m. balandžio 28 d. Nr. VL-8

Vilnius

 

Posėdžio pradžia: 2021-04-28, 13.00 val.

Posėdžio pabaiga: 2021-04-28, 13.32 val.

Posėdžio būdas: nuotolinis (per Zoom platformą).

Posėdžio pirmininkas: doc. dr. AL.

Posėdžio sekretorius: AK.

Dalyvauja Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) nariai: dr. PB, dr. DB, doc. dr. AL, IM, doc. dr. AM, dr. GP, dr. GR  (7 nariai iš 7).

Ne Vertinimo tarybos nariai – archeologas MM, Kultūros paveldo centro Vietų skyriaus vedėjas AS, Kultūros paveldo centro Vietų skyriaus vyriausiasis paminklotvarkininkas AS.
 
NUSIŠALINIMAI:  nėra.
 

SVARSTYTA:

1. Dėl statinio liekanų, atidengtų 2021 m. archeologinių tyrimų metu Kauno m., Vilniaus g. 38 vertinimo ir jų nustatymo Kauno senamiesčio (20171) vertingąja savybe tikslingumo.

 

KALBĖJO:

1. Klausimą pristatė MM.

2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų (leidimas atlikti archeologinius tyrimus LA-12, 2021-02-25 išduotas MM), atliktų adresu Vilniaus g. 38, Kauno m., Kauno senamiesčio (20171) teritorijoje, rezultatus pristatė MM.

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu, prie vakarinės tirto rūsio sienos, šurfe Nr. 6 atidengti 130 cm ilgio (pietvakarių – šiaurės rytų kryptimi), 80 cm pločio (pietryčių – šiaurės vakarų kryptimi) ir apie 20 cm aukščio sienos fragmentai. Siena mūryta iš pusplyčių ir lauko riedulių, rišta kalkiniu skiediniu.

Sprendžiant pagal vėlyvesnius užstatymus (yra po XIX a. rūsio siena), manoma, kad atidengta siena gali būti vienalaikė su šalia esančia XVI a. mūro siena. Tuo tarpu, įvertinus kartografinius duomenis (1796, 1843 ir 1861 m. Kauno miesto planus), daroma išvada, kad atidengti mūro fragmentai negali būti vėlyvesnio nei XVIII a. pabaiga datuojamo statinio liekanos.

 Dėl nedidelio atidengto mūro fragmentiškumo, sunku spręsti dėl buvusio statinio paskirties. Visgi, į tirto šurfo Nr. 6 plotą pateko tik dalis sienos. Likusi sienos dalis tęsiasi pietryčių ir pietvakarių kryptimis už minėto šurfo ribų.

 Pristačius archeologinių ir architektūrinių tyrimų rezultatus, Vertinimo tarybos nariai atkreipė dėmesį, kad atidengtos statinio liekanos turi vertingųjų savybių požymių. Visgi, norint priimti sprendimą dėl statinio liekanų (mūro sienos) nustatymo Kauno senamiesčio (20171) vertingąja savybe, duomenų nepakanka. Atsižvelgiant į tai, kad adresu Kauno m., Vilniaus g. 38 vykdomi tvarkybos darbai ir rūsyje numatoma atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus, klausimas dėl statinio liekanų nustatymo Kauno senamiesčio (20171) vertingąja savybe, Vertinimo taryboje turėtų būti svarstomas pakartotinai, atidengus didesnį plotą ir surinkus detalesnę informaciją.

Vertinimo tarybos nariai atkreipė dėmesį, kad apie šį sprendimą turėtų būti informuotas savininkas, Departamento Kauno teritorinis skyrius ir Mokslinė archeologijos komisija, svarstanti archeologinių tyrimų projektus.

Nesant papildomų klausimų, Vertinimo tarybos pirmininkas doc. dr. AL pasiūlė Vertinimo tarybai balsuoti.

Kas už tai, kad nesant pakankamai duomenų, klausimas būtų atidėtas ir svarstomas pakartotinai po atliktų detaliųjų archeologinių tyrimų, atidengus visą ar didesnę išlikusią statinio liekanų dalį bei apie statinio liekanas surinkus detalesnę informaciją.

Už: dr. PB, dr. DB, doc. dr. AL, IM, doc. dr. AM, dr. GP, dr. GR (7 nariai iš 7).

NUTARTA: Atidėti sprendimo dėl statinio liekanų, atidengtų 2021 m. archeologinių tyrimų metu Kauno m., Vilniaus g. 38, nustatymo Kauno senamiesčio (20171) vertingąja savybe priėmimą: klausimą pakartotinai svarstyti po atliktų detaliųjų archeologinių tyrimų, atidengus visą ar didesnę išlikusią statinio liekanų dalį.

Priimto sprendimo motyvai: statinio liekanos atitinka 2005-04-15 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtintus „Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo“ kriterijus – amžiaus cenzą, autentiškumą bei reikšmingumą.

 

NUTARTA:

1. Atidėti sprendimo dėl statinio liekanų, atidengtų 2021 m. archeologinių tyrimų metu Kauno m., Vilniaus g. 38, nustatymo Kauno senamiesčio (20171) vertingąja savybe priėmimą: klausimą pakartotinai svarstyti po atliktų detaliųjų archeologinių tyrimų, atidengus visą ar didesnę išlikusią statinio liekanų dalį.  

 

 

PASTABA: Kompiuterinėje laikmenoje saugoma su šiuo posėdžiu susijusi medžiaga:

1. Posėdžio garso įrašas (1 failas).

2. MM. Kauno senamiesčio teritorijos (u.k.20171), Kauno m. sav., Vilniaus g. 38 2021 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma; DL. Kauno senamiesčio (u.k. NKV registre 20171), vertingosios savybės, pastato Vilniaus g. 38, Kaune, rūsio tvarkybos darbai: taikomieji tyrimai 2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu atrastų pamatų liekanų vizualiniai architektūros tyrimai (1 aplankas, 2 failai).

 

 

 

Vertinimo tarybos pirmininkas                                                                               doc. dr. AL

 

 

Vertinimo tarybos sekretorė                                                                                    AK

Paskutinį kartą redaguota2021 - 05 - 20

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas