Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų dokumentai
2021 - 06 - 21

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021-06-16 įsakymas Nr. Į-156 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo“

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
PIRMOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS
SUDARYMO
2021 m. birželio 16 d. Nr. Į-156
Vilnius
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų, patvirtintų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. Į-279 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo“, 9 punktu:
1. Sudarau 3 metų laikotarpiui šios sudėties Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmąją nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą (toliau – Taryba):
Audrius Skridaila – biomedicinos mokslų daktaras, specializacija Taryboje – želdynų nekilnojamasis kultūros paveldas,
Auksė Kaladžinskaitė – humanitarinių mokslų daktarė, specializacija Taryboje – dailės nekilnojamasis kultūros paveldas,
Ilona Vaškevičiūtė – humanitarinių mokslų daktarė, specializacija Taryboje – archeologinis nekilnojamasis kultūros paveldas,
Ramūnas Kondratas – humanitarinių mokslų daktaras, specializacija Taryboje – istorinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas,
Eligijus Juvencijus Morkūnas – humanitarinių mokslų daktaras, specializacija Taryboje – inžinierinis nekilnojamasis kultūros paveldas,
Inesa Alistratovaitė – Kurtinaitienė – humanitarinių mokslų daktarė, specializacija Taryboje – architektūrinis ir urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas,
Arūnas Boruta – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos atestuotas specialistas, specializacija Taryboje – architektūrinis ir urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas,
 
2. Skiriu Vygintą Abušovienę, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyriausiąją specialistę, Tarybos sekretore.
 
3. Nus tatau, kad Tarybos veikla organizuojama Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų, patvirtintų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. Į-279 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
 
 
Direktorius Vidmantas Bezaras
Paskutinį kartą redaguota2021 - 06 - 21

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas