Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų sprendimai
2021 - 07 - 02

Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio protokolas

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KETVIRTOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2021 m. birželio 16 d. Nr. VL-15

Vilnius

 

Posėdžio pradžia: 2021-06-16, 13.00 val.

Posėdžio pabaiga: 2021-06-06, 13.38 val.

Posėdžio vieta: nuotolinis (per Zoom platformą).

Posėdžio pradžia: 2021-04-28, 13.00 val.
Posėdžio pabaiga: 2021-04-28, 13.32 val.
Posėdžio būdas: nuotolinis (per Zoom platformą).
Posėdžio pirmininkas: doc. dr. AL.
Posėdžio sekretorius: JV.
 
Dalyvauja Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) nariai: dr. DB, doc. dr. AL, IM, doc. dr. AM, dr. GP, dr. GR  (6 nariai iš 7).
Ne Vertinimo tarybos nariai – Departamento Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė AK, archeologas VM.
 
NUSIŠALINIMAI:  nėra.
 

SVARSTYTA:

1. Grindinio fragmentų ir statinių liekanų, atidengtų 2021 m. archeologinių tyrimų metu Vilniaus m., Didžioji g. 3 vertinimo ir jų nustatymo Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) vertingosiomis savybėmis tikslingumo.

Grindinio fragmentų ir statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) teritorijoje, Vilniaus m., Didžioji g. 3, vertinimą pristatė VM. Pranešėjas informavo, kad šiuo metu Didžioji g. 3, Vilniaus mieste yra vykdomi detalūs archeologiniai tyrimai pagal Moklinės archeologijos komisijos išduotą tyrimams leidimą LA-120 (2021-04-29). Pranešėjas pristatė archeologinių tyrimų, architektūrinių tyrimų pažymas, situacijos planą, fotofiksaciją. Sklypo vidiniame kieme, palei šiaurės rytinę pastato sieną, yra tiriama 6,30×2,5 m dydžio perkasa. Pasiekus 1,35–140 m gylį nuo žemės paviršiaus, perkasos PR dalyje atidengti akmenų grindinio fragmentai. Jų ilgis – 2,6 m, o plotis – 50–100 cm, orientuoti šiaurės vakarų – pietryčių kryptimis. Grindinys sudėtas ant 10–15 cm storio šviesaus smėlio sluoksnio nuo 7×7×10 cm iki 20×20×20 cm dydžio netašytų lauko akmenų. Virš akmenų aptiktas ~ 5 cm storio degėsingas sluoksnis su XVII a. II p. radiniais. Aptikta buitinės keramikos, vinių, stiklo šukių bei kartečės kulka. Perkasos šiaurės rytinėje sienelėje, 1 m atstumu nuo pietrytinės perkasos sienos, 90 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atidengta mūro siena. Ji tęsiasi iki pat ŠV perkasos sienos. Mūrinės sienos pamatų apačia aptikta 1,8 m gylyje. Šis mūro fragmentas datuojamas XVII a. I p. Tikėtina, kad šioje vietoje stovėjęs pastatas galimai nugriautas XVIII a. II p. sklype vykusių rekonstrukcijų metu. Lygiagrečiai aprašytos sienos, 1,30 m atstumu į peitus iškart už grindinio, 1,45–1,50 m gylyje nuo žemės paviršiaus aptikti mūrinės sienos pamatinės dalies fragmentai. Pamatą sudaro 3 plytų eilės, kurios yra 28 cm aukščio. Po plytomis aptikti 10×10×10 cm dydžio akmenys. Giliau netyrinėta. Perkasoje numatyti projektiniai gyliai (laiptų įrengimas į rūsį) siekia 3,20 m nuo žemės paviršiaus, Numatytiems darbams įgyvendinti trukdo esamas grindinys ir perkasos pietrytinėje dalyje atidengti sienos pamatinės dalies fragmentai.

DB, GR, AL siūlė nenustatyti grindinio fragmentų ir sienos pamatinės dalies fragmentų Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) vertingosiomis savybėmis, motyvuodami jų fragmentiškumu ir galimybėmis ištirti žemiau esančius archeologinius sluoksnius.

 AL siūlė dėl sienos fragmentų, atidengtų perkasos šiaurinėje dalyje sprendimo nepriimti, spręsti ateityje, esant daugiau archeologinių duomenų.

Vertinimo tarybos posėdžio pirmininkas doc. dr. AL pasiūlė Vertinimo tarybai balsuoti dėl grindinio fragmentų ir statinių liekanų, atidengtų 2021 m. archeologinių tyrimų metu Vilniaus m., Didžioji g. 3 vertinimo ir jų nustatymo Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) vertingosiomis savybėmis.

  1. Kas už tai, kad grindinio fragmentai ir sienos pamatinės dalies fragmentai nebūtų nustatyti Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) vertingosiomis savybėmis?

Visi 6 Vertinimo tarybos nariai balsavo už.

2. Kas už tai, kad dėl sienos fragmentų, atidengtų perkasos šiaurinėje dalyje sprendimo nepriimti, spręsti ateityje, esant daugiau archeologinių duomenų?

Visi 6 Vertinimo tarybos nariai balsavo už.

NUTARTA: Vilniaus m., Didžioji g. 3 2021 m. archeologinių tyrimų metu atidengtų XVII a. viduriu datuojamų grindinio ir sienos pamatinės dalies fragmentų nenustatyti Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) vertingosiomis savybėmis. Dėl XVII a. viduriu datuojamų sienos fragmentų, atidengtų perkasos šiaurinėje dalyje sprendimo nepriimti: klausimą pakartotinai svarstyti po atliktų detaliųjų archeologinių tyrimų, atidengus visą ar didesnę išlikusią pamatų dalį.  

Priimto sprendimo motyvai: objektai neatitinka 2005-04-15 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtintus „Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo“ kriterijaus –reikšmingumo.

 

 

NUTARTA:

Vilniaus m., Didžioji g. 3 2021 m. archeologinių tyrimų metu atidengtų XVII a. viduriu datuojamų grindinio ir sienos pamatinės dalies fragmentų nenustatyti Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) vertingosiomis savybėmis. Dėl XVII a. viduriu datuojamų sienos fragmentų, atidengtų perkasos šiaurinėje dalyje sprendimo nepriimti: klausimą pakartotinai svarstyti po atliktų detaliųjų archeologinių tyrimų, atidengus visą ar didesnę išlikusią pamatų dalį.  

 

Priimto sprendimo motyvai: objektai neatitinka 2005-04-15 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtintus „Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo“ kriterijaus –reikšmingumo.

 

 PASTABA: Kompiuterinėje laikmenoje saugoma su šiuo posėdžiu susijusi medžiaga:

  1. Posėdžio garso įrašas (1 failas);
  2. VM. Prašymas Vertinimo tarybai dėl statinių liekanų įvertinimo; DV, K., Didžioji g. 3B, Vilniuje, architektūriniai tyrimai archeologinių tyrimų metu, prie pirmojo ūkinio pastato (43594) (1 aplankas, 2 failai).

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           doc. dr. AL   

 

Tarybos sekretorius                                                                                            JV   

Paskutinį kartą redaguota2021 - 07 - 02

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas