Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų dokumentai
2019 - 05 - 17

2019 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. Į-147 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KETVIRTOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDARYMO

 

2019 m. gegužės  17 d. Nr. Į-147

Vilnius

 


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, 9 punktu:

1. Sudarau 3 metų laikotarpiui šios sudėties Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtąją nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą (toliau – Taryba):

dr. Povilas Blaževičius, humanitarinių mokslų daktaras; specializacija Taryboje – archeologinis, mitologinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

doc. dr. Aleksiejus Luchtanas, humanitarinių mokslų daktaras; specializacija Taryboje – archeologinis, mitologinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Ieva Masiulienė, archeologinio, istorinio nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertė; specializacija Taryboje – archeologinis, istorinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

doc. dr. Algimantas Merkevičius, humanitarinių mokslų daktaras; specializacija Taryboje – archeologinis, mitologinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

dr. Gediminas Petrauskas, humanitarinių mokslų daktaras; specializacija Taryboje – archeologinis, mitologinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

dr. Elena Pranckėnaitė, humanitarių mokslų daktarė, archeologinio, povandeninio nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertė; specializacija Taryboje – archeologinis, povandeninis nekilnojamasis kultūros paveldas;

dr. Gintautas Rackevičius, humanitarinių mokslų daktaras, archeologinio nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertas; specializacija Taryboje – archeologinis, mitologinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

2. Skiriu Augustiną Kurilienę, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę, Tarybos sekretore.

3. Nustatau, kad Tarybos veikla organizuojama Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

Direktorius                                                                                                                         Vidmantas Bezaras

Paskutinį kartą redaguota2021 - 09 - 13

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas