Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų dokumentai
2020 - 10 - 14

2020 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. Į-281 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 17 d. Įsakymo Nr. Į-147 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo“ pakeitimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. Į-147 „DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KETVIRTOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio  14 d. Nr. Į-281

Vilnius

 

Vadovaudamasis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17.4 punktu,

p a k e i č i u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. Į-147 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo“ ir įsakymo 2 punkte vietoj žodžių „Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus“ įrašau žodžius „Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus“.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                         Vidmantas Bezaras

 

Paskutinį kartą redaguota2021 - 09 - 13

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas